*

Bạn đang xem: Hoa trắng thôi cài trên áo tím

Hoa trắng Thôi sở hữu Trên Áo Tím từ thời điểm ngày binh lửa ngập quê nhà Luyến mến chan đựng tình quê mẹ tuy vậy nước phù sa gợi tình để quá lâu không trở lại thăm xóm cũ Để nhìn mây chiều vơi im trôi Để nghe khe khẽ lời em nguyện Đôi trơn vai kề một lối đi Từ lúc giặc tràn qua xã đạo Anh làm đồng chí giữ quê nhà Giữ màu sắc áo tôi thương, duy trì màu tím tôi mơ duy trì hàng tre, cây nhiều xiêu đầu làng Pháo hồng đưa chuyến đò thanh lịch sông Áo tím thời xưa đi lấy ông chồng Chuông đổ vang dội hồn vĩnh biệt Đưa em về bến đục tuyệt trong? Hoa white thôi thiết lập trên áo tím Tàn rồi bao đáng nhớ xa xưa Núi xanh, sông biếc còn rơi lệ Hoa trắng nay thành hoa núm nhân

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bộ Đội Đăc Công Việt Nam Qua Ngòi Bút Của Cựu Binh Mỹ (Kỳ 2)

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.