1. Pascal là gì? ngữ điệu lập trình Pascal 

- Pascal được đọc như là ngữ điệu lập trình máy tính xách tay theo dạng lệnh được trở nên tân tiến bởi giáo sư Niklaus Wirth (trường đại học kĩ thuật Zurich – Thụy Sĩ). Pascal được cải tiến và phát triển từ năm 1970 với là hình trạng ngôn ngữ đặc biệt thích hợp mang lại lối lập trình có cấu trúc. Về thực chất Pascal dựa trên ngữ điệu lập trình ALGOL và được lấy tên theo bên toán học và triết học Blaise Pascal (người Pháp). 

*

2. Những thành phần trong ngôn từ lập trình Pascal


2.1. Các ký hiệu sử dụng trong Pascal

- bất kể một ngôn ngữ lập trình nào cũng được xây dựng từ một vài hữu hạn các ký hiệu. Trong ngôn từ Pascal được tạo ra từ các ký hiệu:

Begin, end, var, while, do, , , ;, …

Và những kí tự a, b, c, d, …, A, B, C, D, …, 1, 2, 3, 4, …

- ngôn từ Pascal ko dùng những ký hiệu của bộ chữ Hy Lạp.

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tính diện tích hình tròn

- Để sản xuất thành chương trình, những ký hiệu đề nghị tuân theo các quy cầu về ngữ pháp với ngữ nghĩa pháp luật của Pascal.

a) Danh hiệu (identifiler)

Trong Pascal, để đặt tên mang lại các biến, hằng, kiểu, chương trình con, ta dùng danh hiệu (indentifiler). Danh hiệu trong Pascal quy định ban đầu phảI là 1 trong những chữ cái, sau đó hoàn toàn có thể là chữ cái, chữ số hau là lốt gạch bên dưới “_”.

Ví dụ:

Tam

X

PT_bac_1

Delta

Z200

Ví dụ: các đổi thay sau chưa phải là danh hiệu


2bien

n!

Bien x

- trong Pascal thương hiệu không biệt lập chữ thường với chữ hoa.

Ví dụ: y cùng với Y là một. Thanh_Da với THANH_dA là một.

- Chú ý: Chúng ta tránh việc đặt danh hiệu trùng vớI thương hiệu của ngữ điệu và buộc phải dùng danh hiệu có tính gợI lưu giữ để dễ dàng viết và chất vấn chương trình, tín đồ đọc cũng cảm giác dễ hiểu.

Ví dụ: Write, Writeln, read, readln, sqrt, integer, real …

b) Từ khoá (key word)

- Trong ngôn từ có đầy đủ từ được dành riêng như là những phần tử tạo buộc phải ngôn ngữ. Vị đó họ không được để những thương hiệu trùng với rất nhiều từ nói riêng này. Tín đồ ta thường xuyên gọi đầy đủ từ này là keywords (key word).

Ví dụ: Program, begin, end, while, do, procedure, function, type, var …

- Từ nói riêng này cũng không riêng biệt chữ thường và chữ hoa.

c) Khoảng trắng, vệt chấm phẩy, vệt móc, vết nháy đơn, toán tử, toán hạng.

Xem thêm:

- khoảng trắng “ “: sử dụng để đứt quãng 2 từ vào chuỗi.

- vệt chấm phẩy “;”: cần sử dụng sau thương hiệu chương trình, sau những câu lệnh. 

- vết móc “ ”: vào Pascal rất nhiều gì đặt trong hai dấu móc vẫn là phần ghi chú.

- vệt nháy đối kháng “’”: dùng làm bao một chuỗi.

- Toán tử: Đặt thân hai toán hạng. Ví dụ: x+2, y=8, 7>3, x=y … vậy +, =, >, 2.2 những dạng câu lệnh trong công tác Pascal 

Câu lệnh if…then…

Nếu thì

If then

Nếu điều kiện true thì biểu thức sẽ tiến hành thực hiện, còn nếu điều kiện false thì biểu thức sẽ không được thực hiện.

Câu lệnh if… then…. được sử dụng trong trường hợp để so sánh các phép toán hoặc các phép toán gồm điều kiện.

Ví dụ: So sánh nhì số a, b

Nếu a>b thì in số a ra màn hình 

If a>0 then writeln (‘a la so lon hon’);

Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for…do…. Nghĩa là lặp với chu kỳ biết trước, giả dụ ta hiểu rằng số lần tái diễn của một dãy số, một tổng,… thì ta sẽ thực hiện for…do….

For := to lớn vì chưng

Trong đó: 

- Biến có kiểu số nguyên integer

- giá trị cuối phải to hơn giá trị đầu với là hình dáng số nguyên.

- Câu lệnh có thể là câu lệnh solo (một lệnh) xuất xắc lệnh ghép (nhiều lệnh)

Ví dụ: Tính tổng từ 1 tới 10 bằng Pascal

*

Câu lệnh while…do…

- Câu lệnh while… do… tức thị lặp với số lần chưa biết trước và phụ thuộc vào một điều kiện rõ ràng và chỉ dừng lại khi điều kiện đó sai.