*

Cha ông chúng ta thường dậy con cháu rằng: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Nói như thế là có ý dạy con cháu đừng quá chú ý đến cái mã bên ngoài mà quên đi cái cốt bên trong, bởi cái bên trong mới quan trọng. Câu nói ấy cũng có nghĩa là đừng trông mặt mà bắt hình dong bởi vì: “Miệng thì thơn thớt nói cười, mà lòng nham hiểm giết người không dao”. Ai là người có khả năng thấu hiểu cõi lòng con người, thấu hiểu những tư tưởng của người khác ngoài một mình Thiên Chúa, bởi vì “tư tưởng phàm nhân Chúa đều biết cả, thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài”?Điều này được chính Chúa Giêsu khẳng định trong bài Tin Mừng hôm nay: “Đấng đã làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?” (Lc 11,40). Thế nhưng, con người lại thường chỉ chú ý đến bề ngoài mà quên mất nội tâm. Chúng ta cứ nghĩ rằng: vì không ai thấu hiểu cõi lòng thâm sâu của mình, nên chỉ cần bề ngoài là đủ. Đạo đức hay không cứ nhìn bề ngoài là biết thôi. Giống y như nhóm Pharisêu cứ nghĩ chỉ cần rửa sạch sẽ bên ngoài chén đĩa, đồ dùng thì tức khắc bên trong cũng sạch.

Đang xem: Miệng thì thơn thớt nói cười

Xem thêm: Tối Nay Ai Sẽ Đăng Ký Solo Cùng Bolero 2016 ), Solo Cùng Bolero

Xem thêm: Rợn Người Khi Bước Vào Rừng Ma Thế Giới Người Chết Của Dân Tộc Thái Ở Mai Châu

Người đời thì chỉ cần như vậy, nhưng Thiên Chúa lại ghê tởm những điều ấy: “Bên ngoài chén đĩa, thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà” (Lc 11,39), vì người phàm chỉ thấy điều mẳt thấy, còn Đức Chúa thì thấu tận cõi lòng (1Sm 16,7; Tv 139). Chính ngôn sứ Isaia cũng đã cảnh báo: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân” (Is 29,13).Thiên Chúa không thích bề ngoài nhưng thích tâm hồn thánh thiện: “Thiên Chúa muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, thích được người ta nhận biết hơn là của lễ toàn thiêu” (Hs 6,6). Một cách cụ thể, hãy đến với Chúa và hãy thờ phượng Ngài bằng chính con người thật của mình. Chúng ta có sao chúng tacứ dâng cho Ngài như vậy. Chính vua Đavít đã nói: “Chúa chẳng thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận…Tế phẩm dâng Ngài là tấm lòng tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (Tv 50,18-19).Lạy Chúa, xin thanh tẩy con để con nên tinh tuyền, xin rửa con để con nên trắng như tuyết, và xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy, nhờ đó con đến với Chúa và đến với anh em con bằng cả con người thật của mình, con người mà Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *