Như bức họa tình ca bên trên lúa Nghe loáng xa giờ đồng hồ hò vọng đưa Vài thôn thiếu nữ hát chuyển duyên ngày mùa phân tử lúa chín đã nuôi ta ngàn xưa bé nước ròng rồi bé nước béo Anh cùng với em ở và một thôn thời hạn đã bước chân quen đường mòn lòng ao ước hai đứa vui duyên tròn Ôi rất nhiều giọt các giọt mồ hôi tưới lên đời cuộc sống đời thường Quê hương em tất cả chín cái sông Như chín bé Rồng tên gọi Cửu Long Thuyền ngược xuôi mọi bến Sóc Trăng nên Thơ Đẹp lắm hồ hết đêm trăng mờ mùi hương lúa ngọt tình quê lai láng Em cùng với anh chẳng cần phong lưu Còn yêu đương mãi lũy tre xanh xung quanh làng có tác dụng bóng đuối hát ru câu bình yên Lâu lắm rồi ngóng nhau thương quá Em bao gồm nghe đầy đủ lời tụng ca Giọt nước đôi mắt khóc gắng cho niềm vui Tình yêu thương đó dâng hiến mang đến hai người

Bạn đang xem: Lời Bài Hát Ngợi Ca Quê Hương Em


Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Quân Liên Xô Từng Kêu Gọi Lính Đức Quốc Xã Đầu Hàng Như Thế Nào?

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.