Hát về những người mẹ Việt Nam, hát mừng những người mẹ anh hùng.Đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian lao, vì đất nước hy sinh cả cuộc đời.Nhìn mái tóc mẹ bạc phơ và ánh mắt mẹ như mơLà biết mấy chờ mong mỏi mòn từng đứa con ra đi không bao giờ trở lai.Chỉ câu hát ru con bên nôi, chỉ câu hát cuộc đời mẹ ruMẹ trẻ mãi trẻ mãi mẹ ơi.

Đang xem: Hát về người mẹ việt nam anh hùng

Chìm lắng những ngàn đắng cay, hình đất nước mẹ bay bayTìm vóc dáng đàn con của mẹ là dáng những cây non tươi xanh giờ nảy lộc.Ngon đèn bớt lo âu đêm đêm, qua ghềnh thác thuyền về từng đêm lòng mẹ sángMẹ hát cùng con, trọn tình nước non mẹ Việt Nam anh hùngTự hào chúng con có mẹ Việt Nam anh hùng…

Hát về những người mẹ Việt Nam, hát mừng những người mẹ anh hùng.Đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian laoVì đất nước hy sinh cả cuộc đời.Mẹ đã có ngàn đứa con, mẹ đã có cả nước nonMẹ mãi mãi cùng con trên đường dài núi sông hôm nay biết ơn người mẹ hiền.Giặc tan hết ta xây quê hương như ý Bác một đời hằng mong để rực rỡ, rực rỡ Việt Nam.

Mẹ đã có ngàn đứa con, mẹ đã có cả nước nonThỏa nỗi những sầu đau tháng ngày và chúng con hôm nay như ùa vào lòng mẹ.Lại nghe hát ru con bên nôi, mẹ lại kể câu chuyện ngày xưa.Mẹ đẹp mãi, mẹ hát cùng con.Trọn tình nước non mẹ Việt Nam anh hùng, tự hào chúng con có mẹ Việt Nam anh hùng.Trọn tình nước non mẹ Việt Nam anh hùng, tự hào chúng con có mẹ Việt Nam anh hùng.

Xem thêm: Giá Bán Và Cách Nuôi Chim Yểng (Nhồng) Biết Nói Hiệu Quả, Mua Bán Ở Đâu

Hát về những người mẹ Việt Nam, hát mừng những người mẹ anh hùng.Đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian lao, vì đất nước hy sinh cả cuộc đời.Nhìn mái tóc mẹ bạc phơ và ánh mắt mẹ như mơLà biết mấy chờ mong mỏi mòn từng đứa con ra đi không bao giờ trở lai.Chỉ câu hát ru con bên nôi, chỉ câu hát cuộc đời mẹ ruMẹ trẻ mãi trẻ mãi mẹ ơi.

Chìm lắng những ngàn đắng cay, hình đất nước mẹ bay bayTìm vóc dáng đàn con của mẹ là dáng những cây non tươi xanh giờ nảy lộc.Ngon đèn bớt lo âu đêm đêm, qua ghềnh thác thuyền về từng đêm lòng mẹ sángMẹ hát cùng con, trọn tình nước non mẹ Việt Nam anh hùngTự hào chúng con có mẹ Việt Nam anh hùng…

Hát về những người mẹ Việt Nam, hát mừng những người mẹ anh hùng.Đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian laoVì đất nước hy sinh cả cuộc đời.Mẹ đã có ngàn đứa con, mẹ đã có cả nước nonMẹ mãi mãi cùng con trên đường dài núi sông hôm nay biết ơn người mẹ hiền.Giặc tan hết ta xây quê hương như ý Bác một đời hằng mong để rực rỡ, rực rỡ Việt Nam.

Xem thêm: Xem Tuổi Chồng Ất Sửu 1985 Vợ Ất Sửu 1985 Có Hợp Nhau Không? ?

Mẹ đã có ngàn đứa con, mẹ đã có cả nước nonThỏa nỗi những sầu đau tháng ngày và chúng con hôm nay như ùa vào lòng mẹ.Lại nghe hát ru con bên nôi, mẹ lại kể câu chuyện ngày xưa.Mẹ đẹp mãi, mẹ hát cùng con.Trọn tình nước non mẹ Việt Nam anh hùng, tự hào chúng con có mẹ Việt Nam anh hùng.Trọn tình nước non mẹ Việt Nam anh hùng, tự hào chúng con có mẹ Việt Nam anh hùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *