(Thanh tra)- Thanh tra tỉnh Phú Thọ vừa thông báo kết luận thanh tra việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ trên địa bàn huyện Đoan Hùng và chỉ ra nhiều sai phạm.

Đang xem: Công ty cấp nước phú thọ

Tại kết luận, Thanh tra tỉnh Phú Thọ cho biết, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ sử dụng nước mặt sông Chảy để sản xuất nước sạch, cung cấp cho người dân các xã trên địa bàn huyện Đoan Hùng.

Doanh nghiệp này có những tồn tại, khuyết điểm như: Tiến độ triển khai dự án chậm so với quy định tại khoản 8, Điều 1 Quyết định số 105/QĐ-UBND; chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về đất đai; xây dựng theo quy định; việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt còn chậm.

Thi công, lắp đặt tuyến ống trong phạm vi hành lang bảo vệ đê hữu Lô, đê tả Chảy mà chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc triển khai thi công lắp đặt đường ống trên địa bàn thị trấn Đoan Hùng, xã Chí Đám và xã Vân Du đã ảnh hưởng đến vùng phục vụ cấp nước, hư hỏng một số điểm trên đường ống cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Đoan Hùng.

Thi công, lắp đặt khoảng 98m ống nước D225 tại Khu 6 xã Sóc Đăng nhưng chưa có sự trao đổi, thống nhất với Công ty Cổ phần Cấp nước Đoan Hùng để tạo sự đồng thuận trong quá trình thi công.

Chưa thực hiện nghiêm văn bản của UBND tỉnh Phú Thọ lắp thêm trên 80 bộ đồng hồ nước cho các hộ dân trên địa bàn xã Chí Đám.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư chưa cụ thể, chưa rõ ràng vùng phục vụ cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Đoan Hùng.

UBND huyện Đoan Hùng thực hiện quản lý, giao đất, cho thuê đất chưa đảm bảo theo quy định; soạn thảo, ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước đối với 4 xã: Chí Đám, Hợp Nhất, Tiêu Sơn, Yên Kiện chưa đảm bảo theo quy định.

Xem thêm:

Thanh tra tỉnh Phú Thọ yêu cầu huyện Đoan Hùng chỉ đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ không thi công, lắp đặt và cung cấp nước sạch cho các hộ dân trên địa bàn xã Sóc Đăng, Chí Đám, Vân Du. Sau khi có ý kiến của UBND tỉnh Phú Thọ thì lựa chọn đơn vị cấp nước và ký thỏa thuận dịch vụ cấp nước theo quy định.

Rà soát, phân định vùng phục vụ cấp nước của mỗi công ty (Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ và Công ty Cổ phần Cấp nước Đoan Hùng) sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ đảm bảo rõ ràng, có cơ sở pháp lý, đảm bảo lợi ích, tránh chồng lấn.

Thanh tra tỉnh Phú Thọ kiến nghị UBND tỉnh Phú Thọ xem xét, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê hữu Lô và đê tả Chảy của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ theo quy định.

Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đoan Hùng nghiêm túc rút kinh nghiệm khi để xảy ra một số tồn tại, hạn chế.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường…

Trước đó, Thanh tra tỉnh Phú Thọ cũng đã thanh tra về việc quản lý nguồn vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp; việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài đối với Dự án “Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải TP Việt Trì” do Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 841 tỉ đồng.

Với nhiều sai phạm của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ đã được chỉ ra, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đề nghị tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, khuyết điểm nêu trong kết luận. Thực hiện việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định. Đồng thời, thu hồi vào ngân sách Nhà nước hơn 578 triệu đồng tiền thuê đất mà công ty này kê khai, nộp thiếu trước đó.

Xem thêm:

Năm 2021, tổng doanh thu của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ đạt trên 276 tỉ đồng; nộp ngân sách Nhà nước hơn 24 tỉ đồng. Năm 2022, công ty phấn đấu sản lượng sản xuất nước sạch trên 30 triệu m3; doanh thu đạt 300 tỉ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *