” data-image-caption=”” data-medium-file=”https://kiemthetruyenky.vn.files.kiemthetruyenky.vn.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=300″ data-large-file=”https://kiemthetruyenky.vn.files.kiemthetruyenky.vn.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=560″ class=”aligncenter size-full wp-image-1840″ alt=”cropped-new1.jpg” src=”https://kiemthetruyenky.vn.files.kiemthetruyenky.vn.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=560&h=159″ width=”560″ height=”159″ srcset=”https://kiemthetruyenky.vn.files.kiemthetruyenky.vn.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=560&h=159 560w, https://kiemthetruyenky.vn.files.kiemthetruyenky.vn.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=150&h=43 150w, https://kiemthetruyenky.vn.files.kiemthetruyenky.vn.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=300&h=85 300w, https://kiemthetruyenky.vn.files.kiemthetruyenky.vn.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=768&h=219 768w, https://kiemthetruyenky.vn.files.kiemthetruyenky.vn.com/2012/03/cropped-new1.jpg 885w” sizes=”(max-width: 560px) 100vw, 560px” />Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới——————————————–

Cuốn thứ nhất: Kinh Thành Phồn Hoa

Tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân lại là một nữ nhi.

Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho em ruột An Thân Vương – Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, cưới đại tướng quân làm chính phi.

Đối mặt với vị phu nhân giết người như ma, mặt sắt vô tình.

Quận Vương bất tài đau khổ cùng cực cào cào tường nước mắt thành sông cầu cứu: “Phải làm thế nào mới có thể trọng trấn phu cương?” ( cải tổ mạnh mẽ để phục hồi quyền uy của ông xã )

——————————————–

Nhất

Nhị

Tam

Tứ

Ngũ

Lục

Thất

Bát

Cửu

Thập

Thập Nhất

Thập Nhị

Thập Tam

Thập Tứ

Thập Ngũ

Thập Lục

Thập Thất

Thập Bát

Thập Cửu

Nhị Thập

Nhị Thập Nhất

Nhị Thập Nhị

Nhị Thập Tam

Nhị Thập Tứ

Nhị Thập Ngũ

Nhị Thập Lục

Nhị Thập Thất

Nhị Thập Bát

Nhị Thập Cửu

Tam Thập

Tam Thập Nhất

Tam Thập Nhị

Tam Thập Tam

Tam Thập Tứ

Tam Thập Ngũ

Tam Thập Lục

Tam Thập Thất

Tam Thập Bát

Tam Thập Cửu

Tứ Thập

Tứ Thập Nhất

Tứ Thập Nhị

Tứ Thập Tam

Tứ Thập Tứ

Tứ Thập Ngũ

Tứ Thập Lục

Tứ Thập Thất

Tứ Thập Bát

Tứ Thập Cửu

Ngũ Thập

Ngũ Thập Nhất

Ngũ Thập Nhị

Ngũ Thập Tam

Ngũ Thập Tứ

Ngũ Thập Ngũ

Ngũ Thập Lục

Ngũ Thập Thất

Ngũ Thập Bát

Ngũ Thập Cửu

Lục Thập

Lục Thập Nhất

Lục Thập Nhị

Lục Thập Tam

Lục Thập Tứ

——————————————–

Cuốn thứ hai: Bão Táp Đại Mạc

Hoàng thượng chậm rãi mở miệng, “Phong Diệp Chiêu làm Chinh Đông Đại Tướng Quân, Trịnh Tử Long làm phó tướng, điều quân Mạc Bắc tới, chinh phạt Đông Hạ, giành lại non sông.” Ngài thấy trong bách quan còn có kẻ muốn mở miệng, bao nhiêu uất nghẹn quanh năm suốt tháng hiện hết lên trong đầu, giận muốn vỡ phổi, vung tay áo phẫn nộ quát, “Phải để gà mái gáy sáng, là vì nam nhi khắp cả triều các ngươi đều không bằng một người phụ nữ! Tổ tiên thánh minh, nếu trời cao vì nữ tử xuất chinh mà giáng tội xuống Đại Tần, thì cứ để giáng xuống đi! Một mình trẫm gánh hết!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *