I. Phương pháp giải dạng bài toán tính quãng con đường vật rơi vào giây cuối cùngQuãng đường vật đi được trong n giây cuối.

Bạn đang xem: Tính quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng

*

Quãng mặt đường vật đi được vào giây trang bị n.

*

II. Bài tập tất cả lời giải


Bài 1: Một vật rơi không vận tốc đầu từ đỉnh tòa nhà căn hộ có chiều cao 320m xuống đất. Mang đến g = 10m/s2

a) Tìm vận tốc lúc vừa đụng đất và thời hạn của vật rơi.

b) Tính quãng con đường vật rơi được vào 2s đầu tiên và 2s cuối cùng.

Lời giải​

a) Áp dụng công thức

*

Ta bao gồm v = gt = 10.8 = 80m/sb) vào 2s thứ nhất vật đi được quãng đường 

*

Quãng con đường vật đi trong 6s đầu: 

*

Quãng lối đi trong 2s cuối cùng: S′ = S – S1 = 320 – 180 = 160m

Bài 2: Một đồ được thả rơi thoải mái không gia tốc đầu từ chiều cao h so với khía cạnh đất. Cho g = 10 m/s2 . Thời hạn vật rơi là 6 giây.

a. Tính độ cao h, vận tốc của vật khi vật đụng đất.

Xem thêm: Đường Chỉ Tay Thành Công Đến Muộn Nhưng Hậu Vận Lại Cực Kì Rực Rỡ

b. Tính quãng đường vật rơi trong giây sau cùng trước khi chạm đất.

Lời giải​


a. Độ cao cơ hội thả vật:

*

Tốc độ của thứ khi chạm đất: v = g.t = 60 m/s

b. Quãng mặt đường vật rơi trong 5s đầu:

*

Quãng mặt đường vật rơi vào 1s cuối cùng: ΔS = S – S1 = 55 m

Bài 3: Một đồ rơi tự do từ độ cao h xuống phương diện đất. Hiểu được trong 2s cuối cùng vật rơi được đoạn bởi 1/4 độ cao ban đầu. Rước g = 10m/s2. Hỏi thời hạn rơi của đồ từ chiều cao h xuống mặt đất là bao nhiêu?

Lời giải​

Gọi t là thời gian rơi.

*

Bài 4: Một đồ gia dụng rơi thoải mái không gia tốc đầu tại chỗ có vận tốc trọng ngôi trường g. Vào giây thiết bị 3, quãng mặt đường rơi được là 24,5 m và tốc độ của vật khi vừa đụng đất là 39,2 m/s. Tính g và chiều cao nơi thả vật.

Lời giải​

Quãng mặt đường vật rơi vào 3 giây:

*

Quãng con đường vật rơi vào 2s đầu:

*

Quãng mặt đường vật rơi trong giây trang bị 3: ΔS = S1 – S2

⇒ 24,5 = 4,5g - 2.g

⇒ g = 9,8 m/s2

Ta có: t = v/g = 4s

Suy ra độ dài lúc thả vật:

*

Bài 5: Một đồ gia dụng rơi tự do thoải mái từ độ dài h trong 10s thì tiếp đất. Quãng con đường vật rơi vào 2s cuối cùng là bao nhiêu? mang lại g = 10m/s2.​

Lời giải​

*

Bài 6: Một đồ rơi tự do thoải mái không tốc độ đầu từ độ cao 80m xuống đất biếtg = 10m/s2.

a) Tính thời gian rơi và vận tốc của thiết bị khi vừa khi vừa chạm đất.

b.Tính thời hạn vật rơi 20m trước tiên và thời hạn vật rơi 10m ở đầu cuối trước khi chạm đất.​