Nếu không thể tìm thấy máy in ở màn hình Chọn máy in(Select Printer), vui lòng tìm kiếm máy in bằng địa chỉ IP hoặc thương hiệu máy chủ. Chọn nút radio Chỉ định địa chỉ IP và thực hiện tìm kiếm(Specify the IP address và run the search) và nhấp vào Tiếp(Next). Màn hình để chọn tiêu chí tìm kiếm xuất hiện.Bạn vẫn xem: kiếm tìm tên máy vi tính qua add ip

Kiểm tra địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của máy in.

Bạn đang xem: Tìm tên máy tính qua địa chỉ ip

Để kiểm tra địa chỉ IP hoặc thương hiệu máy chủ của máy in, hãy in thông tin cài đặt mạng hoặc dùng bảng thao tác để hiển thị tin tức này.

Hiển thị bên trên LCD.

In cài đặt mạng.

Lưu ý

Nếu bạn sử dụng máy in ở văn phòng, vui lòng hỏi quản trị viên mạng.

Chỉ định phương thức tìm kiếm.

Chọn một trong các phương thức dưới đây.


*

Tìm kiếm theo địa chỉ IPv4(Search by IPv4 address)

Chọn để tìm kiếm máy in theo địa chỉ IPv4.

Tìm kiếm theo địa chỉ IPv6(Search by IPv6 address)

Chọn để tìm kiếm máy in theo địa chỉ IPv6.

Tìm kiếm theo thương hiệu máy chủ(Search by host name)

Chọn để tìm kiếm máy in theo tên máy chủ. Thương hiệu máy chủ còn gọi là tên máy chủ LLMNR giỏi tên Bonjour.

Nhập địa chỉ IP hoặc thương hiệu máy chủ và nhấp vào Tiếp(Next).

Tìm kiếm Máy in bắt đầu.

Nếu màn hình lỗi xuất hiện:

Giải quyết lỗi theo hướng dẫn bên trên màn hình.

Nếu địa chỉ IP bạn nhập đã sử dụng mang lại thiết bị khác, vui lòng thực hiện theo quy trình dưới phía trên để chỉ định địa chỉ IP của máy in.

Chọn biểu tượng

*

(Trạng thái mạng(Network status)).

Kiểm tra thông báo và chọn Có(Yes).

Chọn C.đặt mg LAN(LAN settings).

Chọn Cài đặt phổ biến(Common settings).

Chọn Cài đặt TCP/IP(TCP/IP settings).

Nếu bạn chỉ định địa chỉ IPv4:

Chọn IPv4.

Chọn Địa chỉ IP(IP address).

Xem thêm: Tiểu Sử Hoàng Lê Vi - Phía Sau Ánh Hào Quang Của Thành Công

Chọn Thiết lập thủ công(kiemthetruyenky.vn setup).

Chọn Thiết lập tự động(Auto setup) để tự động chỉ định địa chỉ IP.

Nhập địa chỉ IP.

Chọn OK.

Nhập mặt nạ mạng con.

Chọn OK.

Nhập cổng kết nối mặc định.

Chọn OK.

Chỉ định địa chỉ IPv4.

Nếu bạn chỉ định địa chỉ IPv6:

Chọn IPv6.

Chọn Có(Yes) trên màn hình hiển thị.

Chọn Bật/tắt IPv6(Enable/disable IPv6).

Chọn Bật(Enable).

Chỉ định địa chỉ IPv6.


*

Quan trọng

Nếu bật tường lửa bên trên máy tính, máy in trên mạng con khác có thể không được phát hiện. Tắt tường lửa.

Nếu tường lửa can thiệp vào tìm kiếm máy in:

Nếu thông báo xuất hiện:

Nếu thông báo xuất hiện cảnh báo rằng phần mềm Canon vẫn cố gắng tróc nã cập mạng, đặt phần mềm bảo mật để mang đến phép tầm nã cập.

Sau khi mang lại phép phần mềm truy tìm cập, chỉ định địa chỉ IP hoặc tên máy chủ và tìm kiếm lại máy in.

Nếu tìm thấy máy in, hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để tiếp tục thiết lập giao tiếp mạng.

Nếu không có thông báo nào xuất hiện:

Hủy bỏ tìm kiếm máy in, rồi đặt phần mềm bảo mật để mang đến phép phần mềm Canon dưới đây truy nhập mạng.

Đối với Windows:

Tập tin đã tải xuống dưới đây hoặc các tập tin bên trên CD-ROM cài đặt

Setup.exe hoặc Setup64.exe vào thư mục win > Driver > thư mục DrvSetup

Msetup4.exe, win > MSetup64.exe, win > MSetup.exe

Đối với Mac OS:

Setup.app đã tải xuống

Sau lúc cài đặt phần mềm bảo mật, chỉ định địa chỉ IP hoặc tên máy chủ và tìm kiếm lại máy in.

Lưu ý

Để biết thêm tin tức về cài đặt tường lửa của hệ điều hành hoặc phần mềm bảo mật của bạn, coi hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.