GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
*

*

*

*


Tên giấy tờ thủ tục Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Loại giấy tờ thủ tục Bảo hiểm buôn bản hội, bảo đảm y tế
Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Cơ quan tiến hành BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

1.

Bạn đang xem: Đăng ký, điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn, bhtnlđ

NLĐ làm việc tại đơn vị chức năng SDLĐ: Lập làm hồ sơ theo luật tại điểm 1 mục 1.3 Thành phần hồ nước sơ; nộp làm hồ sơ cho đơn vị chức năng SDLĐ.

2. NLĐ làm việc ở nước ngoài: Lập làm hồ sơ theo lý lẽ tại điểm 2 mục 1.3 Thành phần hồ nước sơ đóng qua đơn vị chức năng đưa NLĐ đi làm việc ở quốc tế hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của NLĐ trước khi đi làm việc sinh sống nước ngoài.

3. NLĐ gồm từ 2 sổ BHXH đóng trùng BHXH, BHTN: Lập hồ sơ theo cơ chế tại điểm 3 mục 1.3 Thành phần hồ sơ, nộp trực tiếp mang đến cơ quan BHXH nơi quản lý hoặc chỗ cơ trú.

4. Đơn vị SDLĐ: Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng so với NLĐ sẽ được cấp mã số BHXH; khuyên bảo NLĐ lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh tin tức BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với NLĐ không được cấp mã số BHXH (kể cả NLĐ ko nhớ mã số BHXH); nộp mang lại cơ quan tiền BHXH.

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết và xử lý theo quy định.

Bước 3. Nhận công dụng gồm: Sổ BHXH, thẻ BHYT; đưa ra quyết định hoàn trả; Tiền trả trả thời hạn đóng trùng BHXH, BHTN.

Cách thức tiến hành

1. Nộp hồ sơ: Đơn vị SDLĐ, NLĐ thao tác ở quốc tế đóng trực tiếp mang đến cơ quan lại BHXH NLĐ có từ 2 sổ BHXH đóng góp trùng BHXH, BHTN nộp làm hồ sơ bằng một trong các các vẻ ngoài sau:

a) Qua dịch vụ bưu chủ yếu công ích;

b) trực tiếp tại thành phần Một cửa ngõ của cơ quan BHXH cung cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm giao hàng HCC những cấp.

c) Qua thanh toán điện tử so với đơn vị SDLĐ: lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng tin tức điện tử BHXH nước ta hoặc qua tổ chức I-VAN.

2. Nhận hiệu quả giải quyết: theo bề ngoài đã đăng ký.

Thành phần làm hồ sơ

1. Đối với NLĐ làm việc tại đơn vị SDLĐ nộp hồ sơ cho đơn vị SDLĐ:

- Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Xem thêm: Việt Nam Sản Xuất Tàu Chiến, Kỳ Tích Đóng Tàu Chiến Của Việt Nam

Trường hòa hợp NLĐ được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

2. Đối cùng với NLĐ đi làm việc việc ngơi nghỉ nước ngoài:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- hợp đồng lao động có thời hạn ở quốc tế hoặc phù hợp đồng lao cồn được gia hạn hẳn nhiên văn bản gia hạn phù hợp đồng lao động hoặc thích hợp đồng lao động được ký bắt đầu tại nước mừng đón lao hễ theo vừa lòng đồng.

3. Đối cùng với NLĐ tất cả từ 02 sổ BHXH trở lên trên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- các sổ BHXH.

4. Đối với đơn vị chức năng SDLĐ

Tờ khai đơn vị tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS); Báo cáo thực trạng sử dụng lao đụng và list tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);

c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Số lượng làm hồ sơ 01 cỗ
Thời hạn giải quyết

Kể từ ngày cơ quan lại BHXH nhấn đủ làm hồ sơ theo quy định:

- ngôi trường hợp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới: không quá 05 ngày.

- ngôi trường hợp tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: không thật 05 ngày.

- trường hợp phạm luật quy định của pháp luật về đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không thực sự 10 ngày.

- ngôi trường hợp kiểm soát và điều chỉnh tăng tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không thực sự 03 ngày.

- trường hợp xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày.

- trường hợp trả lại do đóng góp trùng BHXH, BHTN: không quá 10 ngày

Đối tượng tiến hành Đơn vị SDLĐ; NLĐ đi làm việc việc ở nước ngoài theo hòa hợp đồng; NLĐ bao gồm từ 2 sổ BHXH trở lên đóng góp trùng BHXH, BHTN.
Lệ chi phí Không
Tên mẫu đơn, chủng loại tờ khai

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

- report tình hình thực hiện lao đụng và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);

- Tờ khai đơn vị tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS).

- Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS)


TK1_TS.pdf

TK3_TS.pdf

D01_TS.pdf

D02_LT.pdf

Phu_luc_03_Giayto_lam_cancu_caplai_the_BHYT.pdf


Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Trong thời hạn 30 ngày tính từ lúc ngày giao phối kết hợp đồng lao cồn hoặc phù hợp đồng thao tác làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng đơn vị SDLĐ đề nghị nộp cục bộ hồ sơ theo quy định.

Bài viết liên quan