Danh ngôn mới

Một trong những lý vì chính khiến cho nhiều người không đã đạt được điều người ta có nhu cầu là vì chưng họ chần chờ chắc chắn bạn muốn gì, hoặc bởi vì họ biến đổi mong muốn gần như là mỗi ngày. Hãy biết bạn muốn gì và thường xuyên mong mong điều đó. Bạn sẽ có được nó giả dụ bạn phối hợp khao khát cùng với niềm tin. Sức mạnh của thèm khát khi kết phù hợp với niềm tin sẽ trở thành bất khả chiến bại.

Bạn đang xem: Những câu nói về niềm tin

Christian D. Larson


Cuộc sống giống như một cỗ phim; hãy viết dòng kết của riêng rẽ mình, đứng vững niềm tin, liên tiếp diễn.

Jim Henson


Khi bụi bờ đều lắng xuống cùng đám đông sẽ tan đi, số đông gì quan trọng đặc biệt là niềm tin, gia đình và chúng ta bè.

Barbara Bush


*

Lạc quan tiền là tinh thần dẫn cho tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm cho được điều gì cơ mà thiếu đi mong muốn và sự tự tin.

Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence.

Helen Keller1284 người thích Thích


Đôi khi cuộc sống sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.

Sometimes life is going lớn hit you in the head with a brick. Don"t thua kém faith.

Steve Jobs766 fan thích Thích

*

Chúng ta bảo tình yêu là sự sống; tuy nhiên tình yêu ko có mong muốn và niềm tin là cái chết đau đớn.

Love, we say, is life; but love without hope and faith is agonizing death.

Elbert Hubbard583 bạn thích Thích


*

Tất cả chúng ta đều có cuộc sống riêng để theo đuổi, niềm mơ ước riêng nhằm dệt nên, và tất cả họ đều có sức khỏe để biến mơ ước trở thành hiện nay thực, miễn là bọn họ giữ vững vàng niềm tin.

We all have our own life khổng lồ pursue, our own kind of dream lớn be weaving, & we all have the power lớn make wishes come true, as long as we keep believing.

Louisa May Alcott440 người thích Thích


Vượt lên vùng trước là một quá trình đòi hỏi tin tưởng tưởng khát vọng vào bạn dạng thân. Đó là do sao vài người với kỹ năng tầm thường xuyên nhưng gồm chí tiến thủ đẩy đà lại ra đi hơn nhiều những người dân với năng lực vượt trội rộng hẳn.

Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent.

Sophia Loren435 tín đồ thích Thích

Lạc quan lại là hạt như thể gieo trồng trên mảnh đất nền của niềm tin; bi lụy là phân tử giống lưu giữ dưới căn hầm ngờ vực.

Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt.

William Arthur Ward380 fan thích Thích

Hãy tin tưởng rằng đời xứng đáng sống, và ý thức của bạn sẽ giúp cấu hình thiết lập sự thực đó.

Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.

William James325 fan thích Thích

Bạn chẳng thể kết nối những điểm trong đời các bạn khi nhìn về phía trước; các bạn chỉ có thể kết nối chúng khi quan sát lại phía sau. Bởi vì vậy các bạn phải tin tưởng rằng các điểm đó rồi sẽ liên kết trong tương lai. Các bạn phải tin vào cái nào đó - lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Phương pháp tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, nó đã tạo nên tất cả sự khác hoàn toàn trong cuộc đời tôi.

You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have khổng lồ trust that the dots will somehow connect in your future. You have lớn trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, và it has made all the difference in my life.

Steve Jobs312 tín đồ thích Thích

Thế giới tưởng như thật điên rồ mà bọn họ đang chứng kiến là công dụng của một hệ niềm tin không hoạt động. Để nhìn trái đất khác đi, họ phải sẵn lòng biến đổi hệ tinh thần của mình, để quá khứ trôi qua, mở rộng nhận thức về hiện tại và làm tan chảy nỗi lúng túng trong trung tâm tưởng.

The world we see that seems so insane is the result of a belief system that is not working. Khổng lồ perceive the world differently, we must be willing to change our belief system, let the past slip away, expand our sense of now, and dissolve the fear in our minds.

William James300 bạn thích Thích

Để làm cho được phần nhiều điều phệ lao, bọn họ không số đông phải hành động mà còn phải mơ mộng, không những đề nghị lên kế hoạch nhiều hơn phải gồm niềm tin.

To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.

Anatole France286 bạn thích Thích

Để làm cho được đầy đủ điều to tát, thứ nhất bạn đề xuất tin vào nó.

To achieve great things you have first lớn believe it.

Arsene Wenger269 tín đồ thích Thích

Niềm tin quan trọng cho nhỏ người. Thật thống khổ mang lại ai thiếu tín nhiệm tưởng.

A faith is a necessity khổng lồ a man. Woe to him who believes in nothing.

Victor Hugo264 tín đồ thích Thích

Niềm tin là mức độ mạnh rất có thể khiến quả đât tan vỡ xuất hiện thêm trong ánh sáng.

Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light.

Helen Keller264 bạn thích Thích

Hãy sống theo tinh thần cùa mình, và chúng ta cũng có thể xoay gửi cả chũm giới.

Live your beliefs & you can turn the world around.

Henry David Thoreau221 bạn thích Thích

Tôi tin vào đầy đủ thứ tính đến khi nó bị chưng bỏ. Vì vậy tôi tin vào tiên, thần thoại, rồng. Tất cả đều tồn tại, thậm chí dù nó chỉ ở trong tâm trí bạn. Ai dám nói rằng giấc mơ và ác mộng không thực như điều ở đây lúc này?

I believe in everything until it"s disproved. So I believe in fairies, the myths, dragons. It all exists, even if it"s in your mind. Who"s khổng lồ say that dreams & nightmares aren"t as real as the here and now?

John Lennon219 fan thích Thích

Niềm tin... Cần được gia cố bởi lý lẽ... Khi lòng tin mù, nó sẽ chết đi.

Faith... Must be enforced by reason... When faith becomes blind it dies.

Mahatma Gandhi193 người thích Thích

Đừng đặt tất cả niềm tin vào một ai đó. Hãy giữ lại một chút mang đến riêng mình. Để tức thì cả lúc mất niềm tin vào người mình yêu thương nhất, ta vẫn còn bản thân mình để tin.

Đoạn Đường ký kết Ức - Gỗ & Born182 người thích Thích

Luôn luôn, ở bất cứ đâu, cùng đối với bất kể ai, thật sai lạc khi tin vào bất cứ thứ gì khi không đủ bởi chứng.

It is wrong always, everywhere, và for everyone, lớn believe anything upon insufficient evidence.

William James180 fan thích Thích

Xã hội tồn tại dựa vào niềm tin, và cách tân và phát triển nhờ khoa học.

Society lives by faith, và develops by science.

Henri Frederic Amiel177 bạn thích Thích

Tin tưởng là biết ngoại trừ kia là biển lớn bởi mình bắt gặp suối.

Faith is knowing there is an ocean because you have seen a brook.

William Arthur Ward177 người thích Thích

Hãy theo đuổi con đường mà bạn cũng có thể đi cùng với tình yêu và lòng tôn kính, mặc dù nó tất cả hẹp cùng quanh co đến hơn cả nào.

Pursue some path, however narrow & crooked, in which you can walk with love and reverence.

Henry David Thoreau171 bạn thích Thích

Một lượng nhỏ dại những lòng tin quyết tâm được nung nấu bếp bởi tinh thần son sắt vào sứ mệnh của mình rất có thể làm chuyển đổi dòng định kỳ sử.

A small toàn thân of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history.

Mahatma Gandhi147 fan thích Thích

Hạt như thể niềm tin nhỏ dại bé tuyệt nhất cũng tốt hơn những trái niềm hạnh phúc to béo nhất.

Xem thêm: Ý Nghĩa 5 Màu Trên Lá Cờ Phật Giáo Việt Nam, Ý Nghĩa Của Lá Cờ Phật Giáo

The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness.

Henry David Thoreau140 fan thích Thích

Ai cũng đề xuất tự mình làm lấy nhì điều; niềm tin của mình và cái chết của chính mình.

Every man must vì two things alone; he must bởi his own believing & his own dying.

Martin Luther136 bạn thích Thích

Người có tín nhiệm thì mạnh mẽ mẽ; bạn lắm nghi ngại thì yếu ớt. Lòng tin mãnh liệt vượt lên trên những hành động to tát.

He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.

Louisa May Alcott135 bạn thích Thích

Đôi khi chúng ta phải tin vào niềm tin của fan khác tính đến khi tìm được niềm tin của riêng mình.

Sometimes you"ve got lớn believe in someone else"s belief in you until your belief kicks in.

Les Brown133 người thích Thích

Niềm tin sẽ chiến thắng nỗi hại hãi, đại bại không có nghĩa là thua cuộc, và thời hạn sẽ trị lành gần như nỗi đau.

Khuyết danh131 tín đồ thích Thích

Con fan cần ít đổ rắc rối của chính bản thân mình lên môi trường xung quanh xung quanh, và học biện pháp thể hiện tại ý chí - trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực niềm tin cùng đạo đức.

Man must cease attributing his problems to his environment, và learn again to exercise his will - his personal responsibility in the realm of faith & morals.

Albert Schweitzer127 người thích Thích

Và nếu...">Nếu không có niềm tin thì sẽ không khi nào là mãi mãi. Với nếu không có lòng chân thành thì số đông thứ cũng bằng không.

Khuyết danh123 người thích Thích

Người ta sống nhờ vào tin vào điều gì đó: chưa phải nhờ đàm đạo và tranh cãi xung đột về quá nhiều thứ.

A man lives by believing something: not by debating và arguing about many things.

Thomas Carlyle113 người thích Thích

Cuồng tín là sự bồi thường xuyên quá đà cho ngờ vực.

Fanaticism is overcompensation for doubt.

Robertson Davies110 bạn thích Thích

Có một thứ nào đấy quen thuộc đã không còn đi, nhưng sẽ sở hữu được những thứ giỏi đẹp khác vẫn đến. Hãy tin vào phần nhiều gì tươi vui đang đợi ta nghỉ ngơi phía trước, khi mà biết đâu trong một ngã rẽ, một trạm dừng chân chớp loáng nào kia của cuộc sống xuôi ngược, họ lại gặp gỡ nhau. Chẳng buộc phải một bữa ăn linh đình, chỉ là chiếc bắt tay nóng áp, vài tía lời hỏi han, rồi mỗi cá nhân lại đi về một phía mình chọn lựa. Nhưng chỉ cần còn nhớ cho nhau, niềm hạnh phúc nhỏ bé và đơn giản đó cũng đáng được trân trọng. Có một thứ gì đó quen thuộc đã hết đi, nhưng sẽ có được những thứ giỏi đẹp khác đã đến. Vững vàng tin bước đi trên con đường bạn theo xua đuổi nhé, bởi hễ đi là đã đến, chỉ cần phải có niềm tin cùng kiên định, niềm hạnh phúc sẽ chờ chúng ta nơi cuối con đường.

Có một thứ rất gần gũi đã không đủ - Xiu Xiu108 người thích Thích

Một người đã tấn công mất niềm tin vào bạn dạng thân thì chắc chắn là sẽ còn tiến công mất thêm những thứ quý hiếm khác nữa.

Khuyết danh106 fan thích Thích

Niềm tin thấy đóa hoa yêu kiều trong một cái nụ, khu vườn xinh rất đẹp trong một hạt giống, với cây sồi to trong một trái sồi.

Faith sees a beautiful blossom in a bulb, a lovely garden in a seed, và a giant oak in an acorn.

William Arthur Ward96 người thích Thích

Ai ko sống theo đức tin của bản thân cũng sẽ không tin tưởng.

He does not believe who does not live according to his belief.

Thomas Fuller82 người thích Thích

Sự trung thành với chủ yếu mình quan trọng cho niềm hạnh phúc của mỗi người. Thiếu trung thành với chủ không nằm ở việc tin hay không tin mà nằm ở vị trí việc tự cho rằng mình tin điều mình ko tin..

It is necessary lớn the happiness of man that he be mentally faithful to himself. Infidelity does not consist in believing, or in disbelieving, it consists in professing lớn believe what he does not believe.

Thomas Paine77 fan thích Thích

Niềm tin tạo ra hiện thực.

Belief creates the actual fact.

William James58 bạn thích Thích

Niềm tin của bạn cho biết bạn là ai.

You are what you are by what you believe.

Oprah Winfrey51 fan thích Thích

Khi fan ta trẻ, fan ta còn dư dả những niềm tin trong lành nhất nhằm trao đi với nhận lại yêu thương.

Ngày trôi về phía cũ. - Anh Khang49 fan thích Thích

Tôi ý muốn khóc nhưng lại nỗi ai oán thật ngu xuẩn. Tôi ao ước tin nhưng ý thức là nghĩa địa.

I wish to lớn weep but sorrow is stupid. I wish to believe but belief is a graveyard.

Charles Bukowski44 bạn thích Thích

Đây là nơi các bạn sẽ thắng cuộc chiến - trong tim hồn của bao gồm mình.

This is where you will win the battle - in the playhouse of your mind.

Maxwell Maltz42 người thích Thích

Con bạn được tạo cho bởi lòng tin của bạn dạng thân. Anh tin mình như thế nào, anh như thế đó.

Man is made by his belief. As he believes, so he is.

Johann Wolfgang von Goethe37 bạn thích Thích

Nếu trong tâm địa một người một chút ít đức tin cũng không có, làm sao có thể đạt được điều ước ao muốn? Chỉ có bạn dạng thân tin dĩ nhiên mình rất có thể đạt được, mới có công dụng đạt được mục tiêu.

Thiên nga black - Nhan Nguyệt Khê33 bạn thích Thích

Nếu bạn nỗ lực tin vào toàn bộ mọi thứ, các bạn sẽ làm mỏi mệt mỏi cơ-tin-tưởng của trí tuệ, với rồi các bạn sẽ yếu ớt tới cả không thể tin vào điều chân thực đơn giản nhất.

If you set khổng lồ work lớn believe everything, you will tire out the believing-muscles of your mind, and then you"ll be so weak you won"t be able to lớn believe the simplest true things.

Lewis Carroll28 người thích Thích

Điều ta rất có thể hay bắt buộc thực hiện, điều ta xem là khả thi xuất xắc bất khả thi, thảng hoặc khi là bộc lộ của tài năng thực sự ta có. Đúng hơn, nó là bộc lộ của niềm tin của ta về nhỏ người phiên bản thân ta.

What we can or cannot do, what we consider possible or impossible, is rarely a function of our true capability. It is more likely a function of our beliefs about who we are.

Tony Robbins24 bạn thích Thích

Một fan có ý thức bằng chín mươi chín bạn chỉ có hứng thú.

One person with a belief is equal khổng lồ a force of ninety-nine who have only interests.

Peter Marshall19 tín đồ thích Thích

Niềm tin và sự nghi ngại cùng đồng hành, bọn chúng bù đắp lẫn nhau. Fan không lúc nào nghi ngờ vẫn không lúc nào thực sự tin tưởng.

Faith và doubt go hand in hand, they are complementaries. One who never doubts will never truly believe.

Hermann Hesse19 người thích Thích

Những viên đá nền móng cho thành công cân đối là trung thực, chí khí, chính trực, niềm tin, yêu thương và trung thành.

The foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love và loyalty.

Zig Ziglar17 bạn thích Thích

Không phải các sự kiện trong đời định hình ta, mà chính là niềm tin của ta về ý nghĩa của những sự kiện đó.

It"s not the events of our lives that shape us, but our beliefs as khổng lồ what those events mean.

Tony Robbins15 bạn thích Thích

Nếu các bạn tin bản thân đúng, hoặc chúng ta tin mình sai, thì chúng ta đều đúng đấy. Bất cứ khi nào bạn chắc chắn rằng về điều gì, bạn sẽ ủng hộ điều đó.

If you believe you are right, or you believe you are wrong, you’re right. Whenever you are certain about it, you will support it. Remember that.