Trong hai con mắt anh, em là tất cảLà niềm vui, là hạnh phúc, anh dấu yêu.Nhưng anh mong gìMình gặp gỡ nhau, thời gian anh không ràng buộcVà em chưa... Chưa thuộc về ai.

Bạn đang xem: Như đã dấu yêu quách tuấn du

Em sẽ nuốm quên form trời hoa mộngNgày hè mặt anh, tình mình mang lại rất nhanhAnh sẽ núm quênLần đầu bản thân đến bên nhauRộn ràng như đã dấu yêu tự thuở nào.

<ÐK:>Anh mang lại với em với toàn bộ tâm hồnEm đến với anh với tất cả trái timTa mang đến với nhau muộn màng trong đớn đauMột lần đến mãi nhớ thương lâu năm lâu.

Trong hai con mắt em, anh là tất cảLà niềm vui, là mộng cầu trong loáng giâyAnh sẽ ráng quênLà mình đang đi tới trong nhauNồng nàn như sẽ dấu yêu trường đoản cú thuở nào.

Xem thêm: Xem Tử Vi Tháng 1 Âm Lịch 2022 Của 12 Con Giáp Chi Tiết Chính Xác


Trong hai con mắt anh, em là tất cảLà niềm vui, là hạnh phúc, anh dấu yêu.Nhưng anh cầu gìMình gặp mặt nhau, thời gian anh không ràng buộcVà em chưa... Không thuộc về ai.

Em sẽ ráng quên form trời hoa mộngNgày hè bên anh, tình mình đến rất nhanhAnh sẽ cầm cố quênLần đầu mình đến mặt nhauRộn ràng như đang dấu yêu trường đoản cú thuở nào.

<ÐK:>Anh mang lại với em với tất cả tâm hồnEm mang lại với anh với toàn bộ trái timTa mang đến với nhau muộn màng vào đớn đauMột lần đến mãi ghi nhớ thương nhiều năm lâu.

Trong hai con mắt em, anh là vớ cảLà niềm vui, là mộng cầu trong nháng giâyAnh sẽ cố gắng quênLà mình đang đi vào trong nhauNồng nàn như sẽ dấu yêu tự thuở nào.


*LK bà mẹ Tôi - Cám Ơn người mẹ

quang đãng Lê ft Quách Tuấn Du

*
1.294.730


http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20120119/u4u6FHN5A9Vr4SRFaVIF590be0ee6f49f.jpg

Tôi Là tín đồ Đàn Ông Tội Nghiệp (Remix)

Quách Tuấn Du

*
571.829


http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20120119/XsW07X6nJyeZODF4MSbK59128046699b0.jpg
http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg