<00:00.00>Bài Hát: Yêu tín đồ Đã Xa<00:02.00>Ca Sĩ: Nhật Kim Anh<00:04.00><00:36.25>Người vẫn xa <00:37.81>Cho lòng ta ôm vết thương đau<00:39.96>Bao mon ngày <00:41.39>Biết em hiện nay nơi nào<00:44.84>Tìm khắp nơi <00:46.58>Thiên con đường hay xứ sở xa xôi<00:48.83>Tôi vẫn tra cứu <00:50.15>Biết em hiện giờ ở đâu<00:53.40><00:53.77>Người sẽ xa <00:55.39>Đem tình tôi đi đến muôn nơi<00:57.58>Tôi vẫn chờ<00:58.96>Vẫn mong ơn nghĩa thuở nào<01:02.34>Chờ mãi thôi <01:04.21>Sao mà em không đến bên tôi<01:06.40>Tôi vẫn tìm<01:07.77>Vẫn mang ơn huệ thuở xưa<01:11.33>Đến rồi đi <01:13.02>Người ơi mang đến làm chi<01:15.64>Chỉ gieo thêm bao nhớ nhung<01:17.14>Trong lòng tôi<01:20.01>Đến làm chi <01:21.82>Rồi nói tiếng biệt ly<01:24.38>Làm tim tôi mãi đớn đau <01:26.00>Bao ngày qua<01:28.88>Khóc mình tôi <01:30.57>Buồn đau chỉ bản thân tôi<01:33.32>Nhưng sao tôi vẫn hy vọng anh<01:34.82>Quay về bên cạnh mình<01:37.44>Biết làm thế nào <01:39.39>Tình tôi vẫn gửi trao<01:41.94>Giờ trên đây riêng tôi đớn nhức <01:43.63>Ôm bản thân tôi<01:46.19><02:21.57>Người đã xa <02:23.19>Đem tình tôi đi mang đến muôn nơi<02:25.38>Tôi vẫn chờ<02:26.76>Vẫn mong ân đức thuở nào<02:30.14>Chờ mãi thôi <02:32.01>Sao mà em chưa đến bên tôi<02:34.20>Tôi vẫn tìm<02:35.57>Vẫn mang ơn huệ thuở xưa<02:39.13>Đến rồi đi <02:40.82>Người ơi mang lại làm chi<02:43.44>Chỉ gieo thêm bao nhớ nhung<02:44.94>Trong lòng tôi<02:47.81>Đến làm đưa ra <02:49.62>Rồi nói giờ biệt ly<02:52.18>Làm tim tôi mãi đớn đau <02:53.80>Bao ngày qua<02:56.68>Khóc bản thân tôi <02:58.37>Buồn nhức chỉ mình tôi<03:01.12>Nhưng sao tôi vẫn hy vọng anh<03:02.62>Quay về bên mình<03:05.24>Biết làm sao <03:07.19>Tình tôi đang gửi trao<03:09.74>Giờ phía trên riêng tôi đớn đau <03:11.43>Ôm bản thân tôi<03:13.99><03:14.53>Đến rồi đi <03:16.22>Người ơi cho làm chi<03:18.84>Chỉ gieo thêm bao nhớ nhung<03:20.34>Trong lòng tôi<03:23.21>Đến làm chi <03:25.02>Rồi nói giờ đồng hồ biệt ly<03:27.58>Làm tim tôi mãi đớn nhức <03:29.20>Bao ngày qua<03:32.08>Khóc bản thân tôi <03:33.77>Buồn đau chỉ bản thân tôi<03:36.52>Nhưng sao tôi vẫn ước ao anh<03:38.02>Quay về bên mình<03:40.64>Biết làm thế nào <03:42.59>Tình tôi vẫn gửi trao<03:45.14>Giờ trên đây riêng tôi đớn đau <03:46.83>Ôm mình tôi<03:49.39><03:50.13>Biết làm thế nào <03:51.47>Tình tôi vẫn gửi trao<03:53.97>Giờ trên đây riêng tôi đớn đau <03:56.97><03:58.66>Ôm mình tôi<04:05.78>

Bạn đang xem: Nhật kim anh yeu nguoi da xa

*

Yêu người Đã Xa

Năm phân phát hành: 2013

Xem thêm: Phim Hoat Hinh Chip And Dale Donald Duck Cartoons Full Episodes 2014

Đóng góp: lamsao_anhquen
Lời bài hát Yêu người Đã Xa
fan đã xa đến lòng ta ôm lốt thương đauBao mon ngày biết em bây chừ nơi nàoTìm khắp chỗ thiên mặt đường hay xứ sở xa xôiTôi vẫn kiếm tìm biết em bây chừ ở đâu.Người sẽ xa rước tình tôi đi đến muôn nơiEm tất cả còn ghi nhớ bao ân đức thuở nàoChờ mãi thôi sao nhưng em chưa tới bên tôiTôi vẫn đợi vẫn ôm ân huệ thuở xưa.<ĐK:>Đến rồi đi tín đồ đến có tác dụng chiChỉ gieo thêm bao ghi nhớ thương trong tim tôiĐến làm bỏ ra rồi nói giờ biệt lyLàm tim tôi mãi đớn nhức bao ngày qua.Khóc mình tôi bi thiết đau chỉ mình tôiNhưng sao tôi vẫn mong mỏi em quay về bên mìnhBiết làm sao tình tôi đang gửi traoGiờ trên đây riêng tôi đớn đau riêng bản thân tôi.