Nghe một giờ đồng hồ ầu ơ nửa tối bão giôngĐêm phương nam nằm nghe đường xa vó ngựaNghe một thuở hồng hoang chiến mã qua bến sôngĐêm phương nam nhìn lên mây cất cánh khói tỏaNhìn hòn đà lăn nghiêng, nghiêngNghiêng nghiêng câu ca dao, nghiêng nghiêng mái chèo dưới bóng cây ngô đồngCó con con ngữa dừng chân, có hai người yêu nhau.

Bạn đang xem: Ngưa ô thương nhớ (dance ver

<ĐK:>Khớp khớp khớp khớp con chiến mã ô, ngựa ô, ngựa ô nghìn năm yêu thương nhớĐất nước gồm bao bài ca tình yêu con ngữa ô, nhằm anh đón nàngƯ ư ư ư ư ư ư…cho ai yêu thương nhau với mọi người trong nhà mãi mãi.

Khớp khớp khớp khớp con con ngữa ô, con ngữa ô con ngữa ô nghìn năm mến nhớĐất nước bao gồm bao bài xích ca tình yêu chiến mã ô để anh đón nàngƯ ư ư ư ư ư…cho ai thân thương nhau bên nhau suốt đời.

Xem thêm:


Nghe một giờ ầu ơ nửa tối bão giôngĐêm phương nam nằm nghe mặt đường xa vó ngựaNghe một thuở hồng hoang ngựa chiến qua bến sôngĐêm phương nam quan sát lên mây bay khói tỏaNhìn hòn đà lăn nghiêng, nghiêngNghiêng nghiêng câu ca dao, nghiêng nghiêng mái chèo dưới bóng mát ngô đồngCó con ngựa dừng chân, có hai tình nhân nhau.

<ĐK:>Khớp khớp khớp khớp con chiến mã ô, ngựa ô, ngựa ô nghìn năm yêu quý nhớĐất nước bao gồm bao bài ca tình yêu ngựa chiến ô, nhằm anh đón nàngƯ ư ư ư ư ư ư…cho ai yêu thương nhau với mọi người trong nhà mãi mãi.

Khớp khớp khớp khớp con chiến mã ô, ngựa ô ngựa ô ngàn năm mến nhớĐất nước gồm bao bài ca tình yêu ngựa ô để anh đón nàngƯ ư ư ư ư ư…cho ai thân thương nhau cùng cả nhà suốt đời.


*Anh Tự làm Anh Đau

Lý Hải

*
2.534.805


http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20120119/K9nDobEmFQ5hVMycN7Ik58e3703116ab8.jpg

Nhạc Khúc tình thương (Remix)

Lý Hải

*
2.323.625


http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20120119/K9nDobEmFQ5hVMycN7Ik58e3703116ab8.jpg
http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.kiemthetruyenky.vn.net/bucket-image-kiemthetruyenky.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg