Lặng quan sát chiều thu lòng thương nhớ ai. Gió đưa man mác gợi đông đảo u sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi. Chiều nay ra đứng chỗ đây. Gió lạnh lòng mang nỗi nhớ. Mẹ già chờ nhỏ ngồi đếm lá rơi. Đếm bao nhiêu lá mà con chưa về. Rất lâu rồi con nhỏ nhắn ngây thơ. Bà mẹ hay quan tâm bên con. Bà mẹ bảo người mẹ thương con nhiềụ Thu xưa nhìn lá rơi hoài. Thương con người mẹ trông nhỏ về. Chờ ước ao tin con ngày tháng. Lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà bé chưa về. Chiều nay ngồi phía trên lòng nhớ thương ai. Tất cả nghe trong đôi mắt lệ thắm tuôn trào. Thời trước con nhỏ nhắn ngây thơ. Mà bấy giờ con đã ra đi. Mẹ già chờ ao ước con về.

Bạn đang xem: Lời bài hát lòng mẹ 2


Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Teen Xinh Hà Nội Khoe Ngực Đẹp Giải Nhiệt Mùa Hè, Gai Ha Nội Diên Bikini

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.