*

* Ví dụ: “Con đường xưa em đi” hoặc “Con duong xua em di” hoặc “cdxed”

* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: Ví dụ như “Con duong xua em di” hoặc “cdxed” để kết quả tìm được tối ưu nhất.

Đang xem: Lời bài hát khách đến chơi nhà

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ có trên máy tính).

Khách đến chơi nhà, Rằng mấy khi khách đến chơi nhà, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Để anh xơi một miếng trầu, Dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay…

Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã, Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ, Đừng hát câu người ơi người ở đừng về…

Trót thương ánh mắt ngập ngừng, Để người dưng nhớ người dưng thế này, Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, Giá người ngoan đừng hát, Thì rỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ, Ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông…

== DẠO NHẠC ==

Khách đến chơi nhà, Rằng mấy khi khách đến chơi nhà, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Để anh xơi một miếng trầu, Dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay…

Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã, Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ, Đừng hát câu người ơi người ở đừng về…

Xem thêm: Đánh Tống, Bắt Sống Vua Chiêm, Lý Thường Kiệt Và Chiến Tranh Tống

Trót thương ánh mắt ngập ngừng, Để người dưng nhớ người dưng thế này, Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, Giá người ngoan đừng hát, Thì rỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ, Ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông…

* Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã, Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ, Đừng hát câu người ơi người ở đừng về…

* Trót thương ánh mắt ngập ngừng, Để người dưng nhớ người dưng thế này, Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, Giá người ngoan đừng hát, Thì rỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ, Ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông…

** Khách đến chơi nhà rằng khách đến chơi nhà, Khách đến chơi nhà rằng khách đến chơi nhà, Tính tang tang tính tình tình tang tình tính tang tình tang, Tính tang tang tính tình tình tang tình tính tang tang tình……

== HẾT BÀI ==

Khách đến chơi nhà,Rằng mấy khi khách đến chơi nhà,Hát lời rót xuống chén trà mời nhau,Hát lời rót xuống chén trà mời nhau,Để anh xơi một miếng trầu,Dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay…Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã,Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ,Đừng hát câu người ơi người ở đừng về…Trót thương ánh mắt ngập ngừng,Để người dưng nhớ người dưng thế này,Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát,Giá người ngoan đừng hát,Thì rỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ,Ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông…

Xem thêm: Đề Địa Khối C 2013 ❤️✔️✔️✔️, Đề Thi Đại Học Môn Địa Khối C Năm 2013

* Khách đến chơi nhà rằng khách đến chơi nhà,Tính tang tang tính tình tình tang tình tính tang tình tang,Tính tang tang tính tình tình tang tình tính tang tang tình…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *