*

* Ví dụ: "Con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* chúng tôi khuyến khích gõ tên bài xích hát không vết hoặc viết tắt của tên bài xích hát: ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để hiệu quả tìm được tối ưu nhất.

Bạn đang xem: Lời bài hát khách đến chơi nhà

* nhấn vào nút TRÌNH CHIẾU để thấy toàn screen (chỉ tất cả trên thiết bị tính).


Khách mang lại chơi nhà, Rằng mấy khi khách cho chơi nhà, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống chén bát trà mời nhau, Để anh xơi một miếng trầu, Dẫu rằng vẫn biết qua ước gió bay...

Giá em đừng hát hay, giá chỉ em đừng nền nã, Đừng áo tứ thân chớ khăn mỏ quạ, Đừng hát câu tín đồ ơi bạn ở đừng về...

Trót thương góc nhìn ngập ngừng, Để bạn dưng nhớ tín đồ dưng thay này, giá chỉ miếng trầu đừng cay, giá chén bát trà đừng chát, Giá người ngoan chớ hát, Thì rỗi khá ai lại rung rộng để bây giờ, Ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông...

== DẠO NHẠC ==

Khách cho chơi nhà, Rằng mấy khi khách đến chơi nhà, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Để anh xơi một miếng trầu, Dẫu rằng vẫn biết qua mong gió bay...

Giá em chớ hát hay, giá em đừng nền nã, Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ, Đừng hát câu fan ơi bạn ở đừng về...

Xem thêm: Đánh Tống, Bắt Sống Vua Chiêm, Lý Thường Kiệt Và Chiến Tranh Tống

Trót thương góc nhìn ngập ngừng, Để bạn dưng nhớ fan dưng thế này, giá miếng trầu đừng cay, giá bát trà đừng chát, Giá người ngoan đừng hát, Thì rỗi khá ai lại phải lòng để bây giờ, Ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà lại trông...

* giá em chớ hát hay, giá chỉ em chớ nền nã, Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ, Đừng hát câu bạn ơi bạn ở chớ về...

* Trót thương góc nhìn ngập ngừng, Để người dưng nhớ người dưng nỗ lực này, giá chỉ miếng trầu đừng cay, giá chén bát trà đừng chát, Giá bạn ngoan chớ hát, Thì rỗi hơi ai lại rung rộng để bây giờ, Ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông...

** Khách đến chơi đơn vị rằng khách đến chơi nhà, Khách đến chơi công ty rằng khách cho chơi nhà, Tính tang tang tính cách tình tang tình tính tang tình tang, Tính tang tang cá tính tình tang tình tính tang tang tình......

== HẾT BÀI ==


Khách mang đến chơi nhà,Rằng mấy khi khách cho chơi nhà,Hát lời rót xuống bát trà mời nhau,Hát lời rót xuống chén trà mời nhau,Để anh xơi một miếng trầu,Dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay...Giá em đừng hát hay, giá bán em chớ nền nã,Đừng áo tứ thân chớ khăn mỏ quạ,Đừng hát câu người ơi bạn ở đừng về...Trót thương ánh mắt ngập ngừng,Để tín đồ dưng nhớ người dưng thay này,Giá miếng trầu đừng cay, giá chén bát trà chớ chát,Giá bạn ngoan chớ hát,Thì rỗi khá ai lại rung rộng để bây giờ,Ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông...* Khách mang đến chơi công ty rằng khách cho chơi nhà,Tính tang tang tính tình tình tang tình tính tang tình tang,Tính tang tang cá tính tình tang tình tính tang tang tình...