Hàm tính trung bình vào Excel thường được áp dụng trong trường hợp tính số doanh thu trung bình cộng của một món hàng hoặc số lượng hàng hóa trong kho. Bài viết tiếp sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng công thức hàm tính trung bình cộng, hàm tính vừa phải trong Excel tất cả điều kiện.

Bạn đang xem: Hàm trung bình cộng trong excel


Tìm hiểu hàm tính vừa đủ trong Excel

Một vào các loại hàm được dùng phổ biến ở Excel đó là hàm trung bình (hay còn gọi là trung bình cộng) có thương hiệu là AVERAGE. Đây là loại hàm được dùng để trả về một giá trị trung bình của tất cả ô vào phạm vi nhất định và đáp ứng điều kiện cho sẵn. Hàm tính trung bình cùng trong Excel này sẽ sử dụng dạng cú pháp như sau:

=AVERAGE(phạm vi cần tính)

trong đó,

Phạm vi cần tính ở đây là một tốt nhiều ô chứa dữ liệu bạn muốn tính giá trị trung bình (có thể là tên sản phẩm, số tiền, một mảng hoặc tham chiếu).

Ngoài ra bạn cũng có thể áp dụng hàm SUM, vốn có cú pháp như sau:

=SUM(phạm vi cần tính)/số dữ liệu)

trong đó,

Phạm vi cần tính ở phía trên là một tuyệt nhiều ô chứa dữ liệu bạn muốn tính giá trị trung bình (có thể là thương hiệu sản phẩm, số tiền, một mảng hoặc tham chiếu).

Số dữ liệu ở đây là số lượng dữ liệu tổng cộng để chia nhỏ ra và tìm giá trị trung bình từ số lượng dữ liệu đó. Giữ ý sau khi điền số dữ liệu này bạn phải đóng ngoặc tròn để hoàn tất cú pháp.

Hàm tính trung bình cộng vào Excel và cách áp dụng AVERAGE lẫn SUM vào Excel

Bạn có thể áp dụng hàm tính trung bình cùng trong Excel AVERAGE và cả hàm SUM vào một vào số các ví dụ sau:

Hàm tính điểm trung bình vào Excel

Đầu tiên, ta có một bảng danh sách học sinh cùng với điểm số của từng môn học như dưới đây.

*

Ta có thể áp dụng hàm tính mức độ vừa phải trong Excel AVERAGE để tính điểm trung bình tổng của cả 5 môn mang lại mỗi học sinh bằng cách sử dụng cách làm tính trung bình trong Excel sau:

=AVERAGE(C4:G4)

*

Trong đó, C4:G4 chính là phạm vi điểm số của cả 5 môn học cần để tính trung bình môn. Ta có thể gắng hàng 4 bằng hàng 5 (C5:G5) hoặc hàng 6 (C6:G6) để tính điểm trung bình của từng học sinh.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm SUM với cú pháp như sau:

=SUM(C4:G4)/5)

*

Mẹo Excel hay: Hàm thay thế sửa chữa trong Excel và bí quyết sử dụng dễ dàng và đơn giản nhất tại đây!

Hàm tính tuổi trung bình vào Excel

Giả sử ta có một bảng dữ liệu những người với độ tuổi và ngày tháng năm sinh tương ứng như hình.

*

Ta cũng có thể dùng hàm SUM có điều kiện để tính độ tuổi trung bình của từng người trong bảng trên. Phương pháp tính vừa phải trong Excel như sau::

=SUM((YEAR(phạm vi năm sinh)=năm sinh trung bình)*phạm vi tuổi)/SUM(IF(YEAR(phạm vi năm sinh)=năm sinh trung bình,1)).

Xem thêm: Dì Tôi Là Một Teen Girl Đầy Đủ, Dì Tôi Là Một Teen Girl Full

trong đó,

Phạm vi năm sinh sẽ là khoảng dữ liệu chứa ngày tháng năm sinh của các đối tượng. Ở trên đây chúng ta dùng YEAR để lấy mỗi năm sinh (bạn có thể cố kỉnh bằng MONTH để lấy tháng sinh).Năm sinh trung bình sẽ là năm sinh bạn muốn tính trung bình của tất cả đối tượng.Phạm vi tuổi sẽ là khoảng dữ liệu chứa tuổi của các đối tượng.

Hàm tính vừa phải trong Excel có điều kiện

Hàm tính trung bình cùng có điều kiện trong Excel có điều kiện sẽ là AVERAGEIF và có kết cấu như sau:

=AVERAGEIF(phạm vi, điều kiện bắt buộc, phạm vi trung bình tùy chọn)

trong đó,

Phạm vi ở đây là một giỏi nhiều ô chứa dữ liệu bạn muốn tính giá trị trung bình (có thể là tên sản phẩm, số tiền, một mảng hoặc tham chiếu).Điều kiện bắt buộc ở đây là một điều kiện chỉ dẫn để thỏa tiêu chí tính giá trị trung bình thuộc phạm vi nêu trên. Điều kiện có thể là chữ, tên gọi, hoặc một biểu thức như nhỏ rộng hoặc lớn hơn.Phạm vi trung bình tùy chọn là một đối số tùy chọn (có thể có vào cú pháp hoặc không cũng được). Thông thường nếu bỏ qua phạm vi trung bình, trong cú pháp sẽ hiển thị ” ” và danh mục phạm vi đầu tiên sẽ được dùng để tính giá trị trung bình.

Giả sử ta có bảng dữ liệu các loại mặt hàng trái cây như sau.

*

Ta có thể tính số lượng trung bình của mặt hàng Cam bằng cách sử dụng AVERAGEIF có điều kiện như sau:

=AVERAGEIF(A2:A11,”Cam”,B2:B11)

*

trong đó,

A2:A11 chính là phạm vi chứa các mặt hàng cần tìm giá trị trung bình.“Cam” ở đây là điều kiện lọc ra trong phạm vi trên, ở trên đây ta sẽ lấy quả cam.B2:B11 là phạm vi chứa số lượng của mặt hàng cần tính giá trị trung bình.

Hàm trung bình nhân vào Excel

Ngoài trung bình cộng, trong Excel còn có thêm một dạng hàm tính vừa đủ trong Excel nữa đó là hàm trung bình nhân với cú pháp:

=GEOMEAN(số đầu tiên, , ,…)

trong đó,

Số đầu tiên là giá trị bắt buộc, thông thường sẽ là phạm vi cần tính giá trị trung bình nhân.Số thứ hai, thứ ba,… là giá trị tùy chọn và ko bắt buộc, chỉ áp dụng nếu bạn muốn bao gồm nhiều phạm vi khác nhau cần tính giá trị trung bình nhân.

Để áp dụng hàm GEOMEAN, ta có ví dụ sau đây.

*

Để tính giá trị trung bình nhân của toàn bộ số liệu nêu trên, ta áp dụng như sau:

=GEOMEAN(C3:C10)

Trong đó C3:C10 chính là phạm vi chứa số liệu ta cần tính trung bình nhân. Bạn cũng có thể dùng nhiều hơn nhị phạm vi số liệu (tùy vào bảng dữ liệu có sẵn) để tính số trung bình nhân của một dữ liệu cụ thể. Và thông thường số trung bình nhân sẽ đã cho ra dạng thập phân.

*

Hàm tính vừa đủ có điều kiện trong Excel có điều kiện, hàm SUM và hàm tính trung bình nhân GEOMEAN. Bạn có thể thực hành ngay để thuần thục các hàm này và áp dụng trong công việc Excel. Chúc bạn áp dụng các thủ thuật máy vi tính hay này từ bỏ Điện Thoại Vui thành công!

Bạn vẫn đọc bài viết Công thức của hàm tính vừa phải cộng, có đk trong Excel tại thể loại Thủ thuật, trên website Điện Thoại Vui.