Hóa 8 bài bác 21 giúp những em học viên lớp 8 nắm rõ được kỹ năng và kiến thức về cách làm hóa học của hợp chất và biết cách khẳng định công thức phù hợp chất. Đồng thời giải cấp tốc được những bài tập chất hóa học 8 chương 3 trang 71.

Bạn đang xem: Giải bài 21 hóa học 8: tính theo công thức hóa học

Việc giải bài xích tập hóa học 8 bài bác 21 trước khi đi học các em hối hả nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ngơi nghỉ trên lớp đã học gì, hiểu sơ qua về ngôn từ học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, mau lẹ soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng xem thêm tại đây.


Hoá học 8 bài 21: Tính theo công thức hóa học

Giải bài xích tập Hóa 8 bài bác 21 trang 71

Giải bài tập Hóa 8 bài 21 trang 71

Bài 1 trang 71 SGK Hóa 8

Tìm thành phần tỷ lệ (theo khối lượng) những nguyên tố chất hóa học có giữa những hợp chất sau:

a) co và CO2.

b) Fe3O4 và Fe2O3.

c) SO2 và SO3.

Gợi ý đáp án

a)

Hợp chất CO:

%C = MC/MCO . 100% = 12/28 . 100% = 42,8%

%m O = 100% - 42,8% = 57,2%

Hợp chất CO2

%C = MC/MCO2 . 100% = 12/44 . 100% = 27,3 %

%O = 100% – 27,3% = 72,7%

b) Hợp hóa học Fe2O3

%Fe = 2MFe/MFe2O3 . 100% = 2.56/160 . 100% = 70%

%O = 100% – 70% = 30%

Hợp hóa học Fe3O4 :

%Fe = 3MFe/MFe3O4 . 100% = 3.56/232 . 100% = 72,4%

%O = 100% – 72,4% = 27,6%

c) Hợp chất SO2

%S = MS/MSO2 . 100% = 32/64 . 100% = 50%

%O = 100% – 1/2 = 50%

Hợp chất SO3

%S = MS/MSO3 . 100% = 32/80 . 100% = 40%

%O = 100% – 40% = 60%

Bài 2 trang 71 SGK Hóa 8

Hãy tìm cách làm hóa học của rất nhiều hợp chất bao gồm thành phần những nguyên tố như sau:

a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5g có thành phần các nguyên tố 60,68% Cl và sót lại là Na.


b) Hợp hóa học B có cân nặng mol phân tử là 106g, yếu tắc 43,4% mãng cầu 11,3% C và 45,3% O.

Gợi ý đáp án

a)

- khối lượng của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất là:

mCl =

*
= 35,5 (g)

mNa = 58,5 - 35,5 = 23 (g)

- Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:

nCl =

*
 = 1 (mol)

nNa =

*
 = 1 (mol)

Suy ra trong một phân tử hợp hóa học có: 1 nguyên tử Na cùng 1 nguyên tử Cl.

- phương pháp hóa học tập của hợp chất là: NaCl.

b)

- trọng lượng của từng nguyên tố trong một mol hợp hóa học là:

mNa =

*
= 46 (g)

mC =

*
 = 12 (g)

mO = 106 - 46 - 12 = 48 (g)

- Số mol nguyên tử của từng nguyên tố có trong một mol hợp hóa học là:

nNa =

*
 = 2 (mol)

nC =

*
= 1 (mol)

nO =

*
 (mol)

Suy ra trong một phân tử hợp hóa học có: 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C cùng 3 nguyên tử O.


- công thức hóa học của hợp hóa học là: Na2CO3

Bài 3 trang 71 SGK Hóa 8

Công thức hóa học của con đường là C12H22O11.

Xem thêm: Nên Mua S8 Hay Iphone 7 Hay Galaxy S8, Nên Chọn Iphone 7 Hay Galaxy S8

a) gồm bao nhiêu mol nguyên tử C, H, O vào 1,5 mol đường?

b) Tính khối lượng mol đường.

c) trong 1 mol đường bao gồm bao nhiêu gam những nguyên tố C, H, O.

Gợi ý đáp án:

a) trong một mol phân tử C12H22O11 gồm 12 mol nguyên tử C, 22 mol nguyên tử H, 11 mol nguyên tử O. Cho nên vì thế trong 1,5 mol phân tử C12H22O11 gồm số mol các nguyên tử của yếu tố là:

nC =

*
 = 18 mol nguyên tử cacbon.

nH =

*
 = 33 mol nguyên tử H.

nO =

*
 = 16,5 mol nguyên tử O.

b) khối lượng mol đường:

MC12H22O11 =12.MC + 22.MH + 11.MO = 12.12 + 1.22 +16.11= 342 g/mol.

c) trong một mol phân tử C12H22O11 có trọng lượng các nguyên tố.

mC = 12 . 12 = 144g.

mH = 1 . 22 = 22g.

mO = 16 . 11 = 176g.

Bài 4 trang 71 SGK Hóa 8

Một các loại oxit đồng màu đen có cân nặng mol phân tử là 80g. Oxit này có thành phần là 80% Cu và 20% O. Hãy tìm phương pháp hóa học của loại oxit đồng nói trên.