Với xu thế du nhập thế giới hiện nay, việc gặp gỡ một người nước ngoài và tiếp xúc dù bạn là một nhân viên văn phòng công sở hay tín đồ lao động thường rất phổ biến. Việc tiếp xúc lưu loát bằng tiếng Anh cũng mở ra cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn sau này cho những con. Ba người mẹ cùng theo dõi nội dung bài viết đoạn hội thoại giờ Anh giao tiếp căn bạn dạng theo tình huống dưới đây để cùng con học tập cũng tương tự phát triển kỹ năng tiếng Anh của bản thân.

Bạn đang xem: Đoạn hội thoại tiếng anh giao tiếp

*

20 đoạn hội thoại giờ đồng hồ Anh giao tiếp căn bản theo trường hợp (phần 1)


Do you know how lớn get downtown? (Làm rứa nào để xuống trung tâm tp không?)

A: Hi George, vày you know how khổng lồ get downtown?

Chào George, các bạn có biết làm cố nào để vào trung thành tâm phố?

B: Sure. Why are you going there?

Chắc chắn rồi. Lý do bạn lại ao ước đến đó?

A: I want to buy a new computer.

Tôi ao ước mua một laptop mới.

B: OK, are you driving?

OK, nhiều người đang lái xe cộ hả?

A: Yes

Vâng.

B: Go straight down this road. When you get lớn the second light, take a left. Then get on the highway & take exit 52.

Đi trực tiếp xuống con phố này. Khi chúng ta đến cột đèn sản phẩm hai, rẽ trái. Kế tiếp lên đường đường cao tốc và theo lối ra 52.

A: That sounds really complicated. Can you tell me again? Which road bởi I take first?

Nghe thật phức tạp. Bạn cũng có thể nói lại cùng với tôi không? tuyến phố nào tôi đi đầu tiên?

B: You go down this road, then at the second light, turn left. That road is Main street.

Bạn đi xuống con đường này, rồi làm việc đèn sản phẩm công nghệ hai, rẽ trái. Tuyến phố đó là phố chính.

A: OK, I think I’ve got it now.

OK, tôi cho rằng tôi sẽ đi tức thì bây giờ.

Did you see the news today? ( các bạn có xem tin tức lúc này không?)

A: John, did you see the news today?

John, chúng ta đã xem thời sự ngày bây giờ chưa?

B: No, what happened?

Chưa, có chuyện gì xẩy ra không?

A: There was a big earthquake in San Diego.

Có một trận cồn đất khủng ở San Diego.

B: Oh my goodness.

Ôi! Chúa ơi!

A: The president was on the news talking about it earlier.

Tổng thống có nói tới tin tức này trước đó

B: Was anyone hurt?

Có ai bị mến không?

A: I think they said two people were killed.

Họ nói có hai bạn bị giết.

B: Oh, that’s terrible.

Ôi, thiệt là tồi tệ.

A: Yeah, I can’t believe you hadn’t heard about it. They were talking about it on CNN all day.

Vâng, tin không tin bạn chưa từng nghe về nó đấy. Nói vẫn nói trên CNN cả ngày.

B: Oh, I don’t watch TV that often.

Ồ, tôi không xem TV hay xuyên.

A: Don’t you watch the news?

Vậy là chúng ta không xem thời sự?

B: No, I usually read the news online, but I haven’t had time lớn turn on my computer today.

Không, tôi thường lên tiếng tức bên trên mạng, nhưng mà tôi không có thời gian để bật máy tính của chính bản thân mình ngày hôm nay.

*
Tham khảo đoạn hội thoại giờ Anh giao tiếp căn bản theo trường hợp (phần 1)

Your English is so good (Tiếng Anh của công ty rất tốt)

A: Thomas, your English is so good. How did you learn it?

Thomas, giờ Anh của người sử dụng tốt thiệt đấy. Bạn đã học nó như thế nào?

B: Well, in my country everyone has khổng lồ take English starting in the first grade. I’ve been taking English courses for 12 years now.

Chà, sinh sống nước tôi ai cũng học giờ đồng hồ Anh từ thời điểm năm lớp một. Tôi đang tham gia các khóa học tập Tiếng Anh

A: Wow, that’s interesting. I remember when we took that trip last year và visited your family. It seemed lượt thích there weren’t many people that could speak with me in English.

Wow, thật thú vị. Tôi ghi nhớ khi bọn họ cùng đi chơi và cho thăm gia đình. Có vẻ như có khá nhiều người ko thể nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh.

B: Oh, that’s because they don’t speak English that much.

Ồ, đó bởi vì họ không nói tiếng Anh nhiều.

A: But they speak it in school, right? Maybe they just didn’t like me so they didn’t want lớn talk khổng lồ me.

Nhưng bọn họ nói nó nghỉ ngơi trường, phải không? có lẽ rằng họ không mê say tôi yêu cầu họ vẫn không thủ thỉ với tôi.

B: No, actually they liked you a lot. They told me they thought you were very nice. They are just shy. They’re not used to lớn talking with foreigners. I remember when I first came lớn the US. I was really nervous about speaking with people.

Không, thực thụ họ thích chúng ta rất nhiều. Chúng ta nói với tôi rằng họ nghĩ chúng ta rất tốt. Họ chỉ nhút hèn thôi. Họ không biết thủ thỉ với tín đồ nước ngoài. Tôi nhớ khi tôi lần trước tiên đến the Mỹ. Tôi thực sự lo lắng khi nói chuyện với các người.

A: I see. I thought there were lots of Americans teaching English in your country.

Tôi gọi rồi. Tôi suy nghĩ rằng có rất nhiều người Mỹ dạy dỗ tiếng Anh sống nước bạn.

Xem thêm: Tiểu Sử Hot Girl Ivy Le

B: Yes, that’s true. There are probably twice as many now as there were five years ago, but they are mostly in the cities. My family lives in the country.

Vâng đó là sự việc thật. Có lẽ rằng nhiều gấp đôi so với năm năm trước, nhưng chúng đa phần ở các thành phố. Gia đình tôi sống làm việc quê.

A: I wonder why. Personally I prefer the country to the city. It’s so quiet và peaceful.If I were to lớn teach, I would want khổng lồ teach in the country.

Tôi trường đoản cú hỏi tại sao cá thể tôi đam mê vùng quê hơn thành phố. Nó khôn xiết yên tĩnh với yên bình. Giả dụ tôi được dạy, tôi sẽ muốn dạy nghỉ ngơi nông thôn.

B: do you think you would want khổng lồ teach someday? I know the schools around my town are looking for teachers, so if you want, I can hotline them and get more information.

Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ muốn dạy ở nông làng mạc một ngày nào đó? Tôi biết các trường học tập xung quanh thị trấn của tôi vẫn tìm tìm giáo viên, vì chưng vậy nếu như bạn muốn, tôi hoàn toàn có thể gọi mang lại họ cùng nhận thêm thông tin.

A: No, I don’t think so. I would need khổng lồ stay there for a year, và I don’t think I can take that much time off work.

Không, tôi không cho là như vậy. Tôi sẽ đề nghị ở lại kia một năm, cùng tôi không nghĩ là rằng tôi tất yêu dành nhiều thời hạn cho công việc.

B: Well, if you change your mind, let me know. I think you would be a really great teacher.

Vâng, nếu như bạn đổi ý, hãy mang đến tôi biết. Tôi nghĩ các bạn sẽ là một cô giáo thực sự tuyệt vời.

I’ll take you to lớn work (Tôi sẽ đưa chúng ta đi làm)

A: Hello?

Xin chào?

B: Hi Sarah, it’s James.

Chào Sarah, tôi là James

A: Hey James, I can’t talk now. Can I call you back later?

Này James, tôi ko thể thủ thỉ ngay thời gian này. Tôi rất có thể gọi lại cho mình sau được không?

B: Sure. Is there a problem?

Chắc chắn rồi. Có vấn đề gì không?

A: I’m late for work and my oto isn’t working, so I need khổng lồ find someone to lớn take me lớn work.

Tôi đi làm việc muộn và xe của tôi không hoạt động, vì vậy tôi phải ai đó đưa tôi đi làm.

B: I can take you.

Tôi rất có thể đưa chúng ta đi

A: Oh, really? Thank you. That would help a lot.

Ồ vậy sao? Cảm ơn bạn. Chúng ta thật tốt

B: vị you need me to pick you up after work also?

Bạn bao gồm cần tôi đón bạn sau khi thao tác làm việc không?

A: Yes, if it’s not too much trouble.

Vâng, giả dụ như không quá phiền đến bạn.

B: It’s no problem. I’m leaving my house now. I’ll be right there.

Nó không có vấn đề gì. Tôi đã đi bây giờ. Tôi đang tới kia ngay.

A: OK. I’ll wait for you in front of my apartment building.

Vâng, tôi đã đợi các bạn trước tòa nhà căn hộ chung cư cao cấp của tôi.

B: vì you know what’s wrong with your car?

Bạn tất cả biết xe bạn bị hỏng đồ vật gi không?

A: I’m not exactly sure. I think there’s a problem with the engine.

Tôi không chắc. Tôi nghĩ có vấn đề với động cơ

B: OK, I’ll have a look when I get there. I know a lot about cars. When I was younger my father và I used khổng lồ fix old cars.

Ừ, tôi đang xem qua lúc tôi cho đó. Tôi biết các về xe cộ hơi. Lúc tôi còn nhỏ, cha và tôi thường xuyên sửa xe khá cũ.

*

Giao tiếp giờ Anh theo chủ đề thông dụng

Taking a xe taxi (gọi taxi)

A: Hello Miss, bởi you need a taxi?

Chào cô, cô gồm cần xe taxi không?

B: Yes.

A: bởi vì you have any luggage?

Cô có hành lý gì không?

B: Just these two suitcases.

Tôi có 2 va li này

A: OK, I’ll put them in the back for you. Where are you going?

OK, tôi sẽ đặt nó ở phía sau đến bạn. Các bạn đi đâu?

B: The Comfort Inn.

Quán trọ Comfort

A: I think there are two in Boston. Which one are you going to?

Tôi nghĩ về rằng gồm hai làm việc Boston. Bạn sẽ đến cái nào

B: The one downtown.

Cái vị trí trung tâm thành phố

A: Is this your first time in Boston?

Đây có phải là lần đầu tiên của người tiêu dùng ở Boston?

B: No. I’ve been here many times. I come here for work all the time. Bởi you know how long it’ll take?

Không. Tôi đã tại đây nhiều lần. Tôi mang đến đây vì công việc mọi lúc. Chúng ta có biết nó vẫn mất bao thọ không?

A: It shouldn’t take long. Probably about 15 minutes.

Nó không mất không ít thời gian. Có lẽ rằng khoảng 15 phút.

B: Wow, it looks lượt thích the traffic is really bad.

Wow, có vẻ như giao thông vận tải đang tệ đi.

A: Yeah, there might be an accident up ahead.

Vâng, rất có thể có một tai nạn ngoài ý muốn ở phía trước.

B: OK, then stop at the next intersection. I’m gonna get out there & take the subway.