Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 11 bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 11 bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Đang xem: Chiến tranh thế giới thứ 2 violet

*

Bài 17 LỊCH SỬ 111.1.2005 LỊCH SỬ 11 Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939 – 1945 ) Nữ thần tự doXTALI N RUXƠVEN WILSON CHURCHILLChủ nghĩa Phát xít MutxôliniHITLE Thiên hòang Hirô HitôBài 14 : CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI• ( 1939 – 1945 ) I. Con đường dẫn tới chiến tranh• 1. Các nước phát xít đẩy mạnh chiến tranh xâm lược• 2. Từ hội nghị Muy- ních đến chiến tranh thế giới a. Hội nghị Muy – ních:• b. Tình hình thế giới từ sau hội nghị Muy- ních• II. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ : 3 gđ• 1. 9.1939 – 6.1941• 2. 6.1941 – 11.1942• 3. 11.1942– 8.1945• III. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai• Bài 14 :• CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI• ( 1939 – 1945 )• I. Con đường dẫn tới chiến tranh• 1.

Xem thêm:

Xem thêm: Mẫu Nhà Hộp 1 Tầng Đẹp 2022 Do Hiệp Hội Xây Dựng Bình Chọn, Thiết Kế Nhà Ống 1 Tầng

Các nước phát xít đẩy mạnh chiến tranh xâm lược (1931 – 1937)• – Đầu những năm 30 các nước Đức, Italia, Nhật Bản liên kết với nhau thành lập khối phát xít và đẩy mạnh chính sách bành trướng xâm lược• Căn cứ vào sách giáo khoa, các em hãy trình bày những hoạt động quân sự của các nước phát xít trong thời kỳ nầy? Trước những hoạt động quân sự của các nước phát xít nầy các em cĩ nhận xét gì?• về những hoạt động của khối phát xít.• về thái độ của các nước lớn như : Liên Xơ, Anh, Pháp, Mỹ• – Thái độ của các nước lớn• . Khối Phát xít : ( Đức – Ý – Nhật ) muốn chia lại thế giới bằng chiến tranh .• . Liên xô kiên quyết chống chủ nghĩa phát xít, chủ trương liên kết với các nước Mỹ – Anh – Pháp chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.• . Khối Anh – Pháp – Mỹ : không liên kết với Liên xô để chống lại chủ nghĩa phát xít, trái lại thực hiện chính sách nhượng bộ nhằm đẩy các nước phát xít tấn công Liên Xô.• Cả Hai khối ĐQ có mâu thuẩn Liên xô• . Liên xô kiên quyết chống chủ nghĩa phát xít, chủ trương liên kết với các nước Mỹ – Anh – Pháp chống phát xít và nguy cơ chiến tranh .• . I. QUAN HỆ QUỐC TẾ TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAIANH ĐỨC- LIÊ Ý-PHÁP N NHẬTMỸ XÔ I. QUAN HỆ QUỐC TẾ TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAIANH-PHÁP-MỸ LIÊN XÔ ĐỨC-Ý-NHẬT Qua hình vẽ , các em thấy quan hệ quốc tế như thế nào ? Từ đó rút ra được nguyên nhân của CTTG II ?•• . 29.9.1938 Anh , Pháp ký với Đức, Italia Hiệp ước Muynich• – Nội dung: trao vùng đất Xuyđet của Tiệp cho Đức .Đổi lại, Đức cam kết chấm dứt mọi cuộc thôn tính ở Châu Âu .• – Tính Chất : của Khối PX Đức–Ý–Nhật : vừa muốn tiêu diệt LX vừa muốn phá vỡ HT (V-O) bằng cách gây chiến tranh cục bộ dẫn đến CTTG , để PX chia lại TG có lợi cho chúng•• – Hitle lại quyết định tấn công các nước Châu Aâu trước , rồi sau đó dốc toàn lực tấn công Liên xô. Vì vậy, ngày 23.8.1939 Đức đề nghị ký với Liên Xơ “Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau” và được Liên Xơ chấp nhận vì Liên Xơ muốn thơng qua hiệp ước nầy để phân hố kẻ thù và cĩ thời gian củng cố quốc phịng, chống xâm lượcHiệp ước không xâmphạm lẫn nhau giữa Liên xô và Đức 23.8.1939• 2. Nguyên nhân của chiến tranh : có 2 nguyên nhân• a. Nguyên nhân sâu sa :• Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của các nước tư bản , làm cho các nước Đế quốc –Phát xít phát động chiến tranh để chia lại thế giới . Như vậy CNĐQ là nguồn gốc của chiến tranh .•• b. Nguyên nhân trực tiếp :• – Chính là cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 dẫn đến Đức,Ý ,Nhật đi theo con đường PX hóa , gây chiến tranh để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế .• – Châm ngòi chiến tranh chính là chủ nghĩa Phát Xít Đức, Ý, Nhật•• – chính sách dung dưỡng thỏa hiệp với PX của các nước TB phương Tây đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát xít phát động chiến tranh.• – Cuối cùng ngày 1.9.1939 ĐỨC tấn công BA LAN làm cho CTTG II bùng nổ•ĐỨC TẤN CÔNG BA LANDIỄN BIẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II 1939 – 1945 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Đồng minh Trung lập Phát xít ĐAN MẠCH ANH HA LAN BA LAN ĐỨC BỈ 01.09.1939 PHÁP NAM TƯ HI LẠPMặt trận CHÂU ÂU 1939 – 1941

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *