Hòa tan không còn 24,16 gam hỗn hợp X có Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl loãng dư thấy sót lại 6,4 gam Cu ko tan. Còn mặt khác hòa tan không còn 24,16 gam các thành phần hỗn hợp trên vào 240 gam dung dịch HNO3 31,5% (dùng dư) thu được hỗn hợp Y. Mang đến 600 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y. Lọc quăng quật kết tủa, cô cạn dung dịch nước lọc, sau đó nung tới khối lượng không song thu được 78,16 gam rắn khan. Nồng độ C% của Cu(NO3)2 trong dung dịch Y có giá trị ngay gần nhất với


Bạn đang xem: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

Cho m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu cùng Fe vào hỗn hợp H2SO4loãng (dư) , xong xuôi phản ứng chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của fe trong 2m gam X là


Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,06 mol AgNO3và 0,15 mol Cu(NO3)2, sau một thời hạn thu được 11,664 gam hóa học rắn và dung dịch X cất 2 muối. Bóc tách lấy kết tủa, thêm tiếp 5,04 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng trả toàn, chiếm được 5,616 gam chất rắn. Quý giá của m là:


Cho 9,2 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Mg với Fe vào dung dịch tất cả hổn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2, thu được chất rắn Y (gồm 3 kim loại) với dung dịch Z. Kết hợp hết Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), chiếm được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử của S+6, nghỉ ngơi đktc). Mang lại dung dịch NaOH dư vào Z, chiếm được kết tủa T. Nung T trong không gian đến khối lượng không đổi, thu được 8,4 gam hỗn hợp rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm cân nặng của sắt trong X là


Cho 14,4 gam hỗn hợp Fe, Mg và Cu (số mol mỗi sắt kẽm kim loại bằng nhau) công dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), thu được dung dịch X và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp có 4 khí N2, N2O, NO cùng NO2 trong các số đó hai khí N2 với NO2 có số mol bằng nhau. Cô cạn cẩn trọng toàn bộ X chiếm được 58,8 gam muối khan. Số mol HNO3 đã tham gia bội phản ứng là


Trộn 8,1 gam Al cùng với 35,2 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeO, Fe2O3và Fe(NO3)2, thu được hỗn hợp Y. Hòa hợp hết Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HC1 cùng 0,15 mol HNO3đến bội phản ứng trả toàn, thu được dung dịch Z (không bao gồm NH4+) với 0,275 mol tất cả hổn hợp khí T tất cả NO cùng N2O. Mang đến dung dịch AgNO3dư vào Z cho phản ứng trả toàn, thu được dung dịch M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5) cùng 280,75 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2, vào Y là


Xem thêm: Lời Bài Hát Lạc Trôi Của Sơn Tùng Lập Kỷ Lục Người Xem, Lời Bài Hát Lạc Trôi

Để bảo vệ vỏ tàu làm bằng vật liệu thép phần ngâm vào trong nước biển, bạn ta đính thêm thêm sắt kẽm kim loại M vào vỏ tàu. Sắt kẽm kim loại M hoàn toàn có thể là


Cho tất cả hổn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X với một lượng hóa học rắn không tan. Muối bột trong hỗn hợp X là


Có 4 dung dịch muối riêng rẽ biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Ví như thêm dung dịch KOH (dư) vào 4 dung dịch trên, thêm tiếp dung dịch NH3 đặc (dư) vào thì sau khi hoàn thành các phản ứng số hóa học kết tủa thu được là


Hòa rã 8,4 gam sắt vào 500 ml hỗn hợp X bao gồm HCl 0,2M với H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan?


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam