Excel cho kiemthetruyenky.vn 365 Excel cho kiemthetruyenky.vn 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm…Ít hơn

Đường lưới là những đường mờ xuất hiện giữa các ô trên một trang tính.

Đang xem: Cách làm hiện đường lưới trong excel

*

Khi làm việc với đường lưới, hãy xem xét đến các vấn đề sau:

Theo mặc định, đường lưới được hiển thị trên trang tính bằng một màu sắc do Excel chỉ định. Nếu bạn muốn, bạn có thể thay đổi màu sắc của đường lưới cho một trang tính nhất định bằng cách bấm vào Màu đường lưới tại mục Hiện các tùy chọn cho trang tính này (tab Tệp, Tùy chọn, thể loại Nâng cao).

Nếu thiết kế của sổ làm việc yêu cầu, bạn có thể ẩn đường lưới:

*

Trong Excel 2007: Trên tab Xem, trong nhóm Hiển thị/Ẩn, bỏ chọn hộp kiểm Đường lưới.

*

Trong tất cả các phiên bản Excel khác: Trên tab Xem, trong nhóm Hiển thị, bỏ chọn hộp kiểm Đường lưới.

*

Nếu đường lưới trên trang tính của bạn bị ẩn, bạn có thể thực hiện theo các bước sau để hiện lại chúng.

Excel 2007: Trên tab Xem, trong nhóm Hiển thị/Ẩn, chọn hộp kiểm Đường lưới.

Tất cả các phiên bản Excel khác: Trên tab Xem, trong nhóm Hiển thị, bỏ chọn hộp kiểm Đường lưới.

Lưu ý: Theo mặc định, đường lưới không được in. Để đường lưới xuất hiện trên trang in, hãy chọn hộp kiểm In bên dưới Đường lưới (tab Bố trí Trang, nhóm Tùy chọn Trang tính).

Chọn trang tính.

Bấm tab Bố trí Trang.

Xem thêm: Làm Cách Thêm Quản Trị Viên Trên Trang Facebook Mới Nhất 2022

Để hiển thị đường lưới: Bên dưới Đường lưới,chọn hộp kiểm Xem.

Để ẩn đường lưới: Bên dưới Đường lưới,bỏ chọn hộp kiểm Xem.

Làm theo các bước sau để hiện hoặc ẩn đường lưới.

Bấm vào trang tính.

Để hiển thị đường lưới: Trên tab Bố trí, bên dướiXem, chọn hộp kiểm Đường lưới.

Lưu ý: Không thể tùy chỉnh đường lưới. Để thay đổi độ rộng, màu hoặc các thuộc tính khác của các đường xung quanh các ô, hãy sử dụng định dạng viền.

Đường lưới được sử dụng để phân biệt các ô trên một trang tính. Khi làm việc với đường lưới, hãy xem xét đến các vấn đề sau:

Theo mặc định, đường lưới được hiển thị trên trang tính bằng một màu sắc do Excel chỉ định. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi màu của đường lưới cho một trang tính cụ thể.

Mọi người thường nhầm lẫn giữa đường viền và đường lưới trong Excel. Không thể tùy chỉnh đường lưới theo cùng cách với tùy chỉnh đường viền.

Nếu bạn tô màu cho các ô trên trang tính, bạn sẽ không thể xem hoặc in đường lưới ô cho các ô đó. Để xem hoặc in đường lưới cho các ô này, bạn phải loại bỏ màu tô. Hãy nhớ rằng bạn phải loại bỏ hoàn toàn màu tô. Nếu bạn chỉ thay đổi màu tô thành trắng, đường lưới vẫn sẽ bị ẩn. Để giữ lại màu tô và vẫn thấy các đường để phân tách các ô, bạn có thể sử dụng đường viền thay cho đường lưới.

Xem thêm: Quân Sự Quốc Phòng Việt Nam Và Trên Thế Giới, Tin Thế Giới

Đường lưới luôn được áp dụng cho toàn bộ trang tính hoặc sổ làm việc và không thể áp dụng cho các ô hoặc phạm vi nhất định. Nếu bạn muốn áp dụng có lựa chọn các đường xung quanh các ô hoặc phạm vi ô nhất định, bạn nên dùng đường viền để thay thế hoặc bổ sung cho đường lưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *