Sao em bỏ ra đi anh nào có tội tình gì?Sao em bỏ ra đi anh nào có lỗi lầm chi?Sao em bỏ ra đi để anh thương nhớ hoài ôm kỷ niệm.Buồn lên mấy nẻo hẹn hò em biết không?Sương khuya lạnh đôi vai đi về thui thủi một mình.Ưu tư nặng con tim anh buồn thao thức cả đêm.Sao em bỏ ra đi bỏ quên anh giữa dòng đời xuôi ngược.Giờ đây đã mất nhau rồi tình mồ côi.Trong bơ vơ trong nỗi đau vùi,anh chợt biết rằng tội anh nghèo rớt trái mồng tơi.Mà trèo cao vướng sợi tình rồi,nên té giữa đời ôm trái sầu buồn đơn côi.Anh mang tội si mê nên đường yêu lạc nẻo về.Anh mang tội yêu em khi đời anh trắng bàn tay.Nay em bỏ ra đi đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn buồn.Buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào nguôi.

Đang xem: Sao Anh Mang Tội Si Mê Nên Đường Yêu Lạc Nẻo Về


Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Khoa Học Quân Sự Nước Ngoài, Quốc Phòng, Quân Sự Nước Ngoài

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *