Inch là 1 đơn vị đo giống như như cm hay mét, được gửi vào hệ đo lường và tính toán Mỹ và Anh, phổ cập nhất hay thấy là bên trên màn hình điện thoại thông minh hoặc tivi fan ta hay sử dụng inch rộng là centimet hay là m. Ở trong nội dung bài viết này đang tổng đúng theo hết toàn bộ các cách thay đổi từ đơn vị inch sang những đơn vị thịnh hành khác như cm, m, mm, dm, km, feet, yard, nm… một cách khoa học tập nhất, dễ nắm bắt nhất được bố trí theo hướng dẫn đổi khác bằng cộng cố gắng online cho độc giả nào cần.

Bạn đang xem: Quy đổi từ inch sang cm


1 inch bởi bao nhiêu cm?

Câu trả lời chính xác như sau: 1 Inch bởi 2,54 cm. Như vậy họ có bảng quy đổi sau:

1 Inch = 2.54 cm10 Inch = 25.4 cm2500 Inch = 6350 cm
2 Inch = 5.08 cm20 Inch = 50.8 cm5000 Inch = 12700 cm
3 Inch = 7.62 cm30 Inch = 76.2 cm10000 Inch = 25400 cm
4 Inch = 10.16 cm40 Inch = 101.6 cm25000 Inch = 63500 cm
5 Inch = 12.7 cm50 Inch = 127 cm50000 Inch = 127000 cm
6 Inch = 15.24 cm100 Inch = 254 cm100000 Inch = 254000 cm
7 Inch = 17.78 cm250 Inch = 635 cm250000 Inch = 635000 cm
8 Inch = 20.32 cm500 Inch = 1270 cm500000 Inch = 1270000 cm
9 Inch = 22.86 cm1000 Inch = 2540 cm1000000 Inch = 2540000 cm

*

1 inch bởi bao nhiêu cm trong Word?

Để biến đổi đơn vị tự Inch sang cm hay ngẫu nhiên đơn vị nào khác trong Word thì các bạn có thể làm như sau: truy cập File => Option => Advanced và lựa chọn tiếp như hình:

*

1 inch bằng bao nhiêu m?

Cách tính chính xác: 1 inch bằng 0,0254 m, ngoài ra bạn cũng có thể chuyển đổi khớp ứng như bảng sau:


1 Inch = 0.0254 Mét10 Inch = 0.254 Mét2500 Inch = 63.5 Mét
2 Inch = 0.0508 Mét20 Inch = 0.508 Mét5000 Inch = 127 Mét
3 Inch = 0.0762 Mét30 Inch = 0.762 Mét10000 Inch = 254 Mét
4 Inch = 0.1016 Mét40 Inch = 1.016 Mét25000 Inch = 635 Mét
5 Inch = 0.127 Mét50 Inch = 1.27 Mét50000 Inch = 1270 Mét
6 Inch = 0.1524 Mét100 Inch = 2.54 Mét100000 Inch = 2540 Mét
7 Inch = 0.1778 Mét250 Inch = 6.35 Mét250000 Inch = 6350 Mét
8 Inch = 0.2032 Mét500 Inch = 12.7 Mét500000 Inch = 12700 Mét
9 Inch = 0.2286 Mét1000 Inch = 25.4 Mét1000000 Inch = 25400 Mét

1 inch bằng bao nhiêu mm?

Cách tính chính xác nhất: 1 inch bởi 25,4 mm, như vậy chúng ta cũng có thể áp dụng phương pháp tính trên đến bảng tính khớp ứng sau:

1 Inch = 25.4 Milimét10 Inch = 254 Milimét2500 Inch = 63500 Milimét
2 Inch = 50.8 Milimét20 Inch = 508 Milimét5000 Inch = 127000 Milimét
3 Inch = 76.2 Milimét30 Inch = 762 Milimét10000 Inch = 254000 Milimét
4 Inch = 101.6 Milimét40 Inch = 1016 Milimét25000 Inch = 635000 Milimét
5 Inch = 127 Milimét50 Inch = 1270 Milimét50000 Inch = 1270000 Milimét
6 Inch = 152.4 Milimét100 Inch = 2540 Milimét100000 Inch = 2540000 Milimét
7 Inch = 177.8 Milimét250 Inch = 6350 Milimét250000 Inch = 6350000 Milimét
8 Inch = 203.2 Milimét500 Inch = 12700 Milimét500000 Inch = 12700000 Milimét
9 Inch = 228.6 Milimét1000 Inch = 25400 Milimét1000000 Inch = 25400000 Milimét

1 inch bằng bao nhiêu nm?

Cách tính đúng mực nhất: 1 inch bởi 25400000 nm, như vậy:

1 Inch = 25400000 Nanômét10 Inch = 254000000 Nanômét2500 Inch = 63500000000 Nanômét
2 Inch = 50800000 Nanômét20 Inch = 508000000 Nanômét5000 Inch = 127000000000 Nanômét
3 Inch = 76200000 Nanômét30 Inch = 762000000 Nanômét10000 Inch = 254000000000 Nanômét
4 Inch = 101600000 Nanômét40 Inch = 1016000000 Nanômét25000 Inch = 635000000000 Nanômét
5 Inch = 127000000 Nanômét50 Inch = 1270000000 Nanômét50000 Inch = 1270000000000 Nanômét
6 Inch = 152400000 Nanômét100 Inch = 2540000000 Nanômét100000 Inch = 2540000000000 Nanômét
7 Inch = 177800000 Nanômét250 Inch = 6350000000 Nanômét250000 Inch = 6350000000000 Nanômét
8 Inch = 203200000 Nanômét500 Inch = 12700000000 Nanômét500000 Inch = 12700000000000 Nanômét
9 Inch = 228600000 Nanômét1000 Inch = 25400000000 Nanômét1000000 Inch = 25400000000000 Nanômét

1 inch bằng bao nhiêu dm?

Cách tính đúng chuẩn nhất: 1 inch bằng 0,254 dm, vì thế ta hoàn toàn có thể áp dụng cho bảng biến hóa sau:


1 Inch = 0.254 Decimet10 Inch = 2.54 Decimet2500 Inch = 635 Decimet
2 Inch = 0.508 Decimet20 Inch = 5.08 Decimet5000 Inch = 1270 Decimet
3 Inch = 0.762 Decimet30 Inch = 7.62 Decimet10000 Inch = 2540 Decimet
4 Inch = 1.016 Decimet40 Inch = 10.16 Decimet25000 Inch = 6350 Decimet
5 Inch = 1.27 Decimet50 Inch = 12.7 Decimet50000 Inch = 12700 Decimet
6 Inch = 1.524 Decimet100 Inch = 25.4 Decimet100000 Inch = 25400 Decimet
7 Inch = 1.778 Decimet250 Inch = 63.5 Decimet250000 Inch = 63500 Decimet
8 Inch = 2.032 Decimet500 Inch = 127 Decimet500000 Inch = 127000 Decimet
9 Inch = 2.286 Decimet1000 Inch = 254 Decimet1000000 Inch = 254000 Decimet

1 inch bởi bao nhiêu km?

Cách tính chính xác nhất: 1 inch bởi 2,54×10-5 km, như vậy bạn có thể áp dụng bảng đổi khác sau:

1 Inch = 2.5×10-5 km10 Inch = 0.000254 km2500 Inch = 0.0635 km
2 Inch = 5.1×10-5 km20 Inch = 0.000508 km5000 Inch = 0.127 km
3 Inch = 7.6×10-5 km30 Inch = 0.000762 km10000 Inch = 0.254 km
4 Inch = 0.000102 km40 Inch = 0.001 km25000 Inch = 0.635 km
5 Inch = 0.000127 km50 Inch = 0.0013 km50000 Inch = 1.27 km
6 Inch = 0.000152 km100 Inch = 0.0025 km100000 Inch = 2.54 km
7 Inch = 0.000178 km250 Inch = 0.0064 km250000 Inch = 6.35 km
8 Inch = 0.000203 km500 Inch = 0.0127 km500000 Inch = 12.7 km
9 Inch = 0.000229 km1000 Inch = 0.0254 km1000000 Inch = 25.4 km

1 inch bởi bao nhiêu feet?

Cách tính đúng nhất: 1 inch bằng 0,0833 feet, bởi thế ta hoàn toàn có thể tính tương tự như như sau:

1 Inch = 0.0833 Feet10 Inch = 0.8333 Feet2500 Inch = 208.33 Feet
2 Inch = 0.1667 Feet20 Inch = 1.6667 Feet5000 Inch = 416.67 Feet
3 Inch = 0.25 Feet30 Inch = 2.5 Feet10000 Inch = 833.33 Feet
4 Inch = 0.3333 Feet40 Inch = 3.3333 Feet25000 Inch = 2083.33 Feet
5 Inch = 0.4167 Feet50 Inch = 4.1667 Feet50000 Inch = 4166.67 Feet
6 Inch = 0.5 Feet100 Inch = 8.3333 Feet100000 Inch = 8333.33 Feet
7 Inch = 0.5833 Feet250 Inch = 20.8333 Feet250000 Inch = 20833.33 Feet
8 Inch = 0.6667 Feet500 Inch = 41.6667 Feet500000 Inch = 41666.67 Feet
9 Inch = 0.75 Feet1000 Inch = 83.3333 Feet1000000 Inch = 83333.33 Feet

1 inch bởi bao nhiêu yard?

Cách tính đúng hóa học là: 1 inch bởi 0.0278 yard, bởi vậy ta có thể tính tương tự như sau:


1 Inches = 0.0278 Yards10 Inches = 0.2778 Yards2500 Inches = 69.4444 Yards
2 Inches = 0.0556 Yards20 Inches = 0.5556 Yards5000 Inches = 138.89 Yards
3 Inches = 0.0833 Yards30 Inches = 0.8333 Yards10000 Inches = 277.78 Yards
4 Inches = 0.1111 Yards40 Inches = 1.1111 Yards25000 Inches = 694.44 Yards
5 Inches = 0.1389 Yards50 Inches = 1.3889 Yards50000 Inches = 1388.89 Yards
6 Inches = 0.1667 Yards100 Inches = 2.7778 Yards100000 Inches = 2777.78 Yards
7 Inches = 0.1944 Yards250 Inches = 6.9444 Yards250000 Inches = 6944.44 Yards
8 Inches = 0.2222 Yards500 Inches = 13.8889 Yards500000 Inches = 13888.89 Yards
9 Inches = 0.25 Yards1000 Inches = 27.7778 Yards1000000 Inches = 27777.78 Yards

Cách đổi inch thanh lịch cm, m, mm trực tuyến

Khi biến đổi đơn vị tự inch sang các đơn vị khác tuy vậy với con số tròn thì rất có thể áp dụng những bảng trên để so sánh, nhưng với các số lẻ hoặc phần đông số khác không tồn tại trong bảng trên thì sao? chắc chắn là sẽ rất tức giận và tốn thời gian cộng từ nhân phân tách rồi đúng không, vì thế mà Nam tỳ hưu Blog sẽ gửi mang lại quý độc giả cách sử dụng 2 pháp luật để tính nhanh và đúng chuẩn nhất mặc dù là con số lẻ mang lại mấy cũng tương đối dễ tính.

Sử dụng nguyên lý Google

Công nạm Google này tương đối quen thuộc, không riêng gì đơn vị là inch ko đâu, mà lại nó còn hoàn toàn có thể đổi được rất nhiều đơn vị khác, ví dụ hơn họ làm như sau:

Bạn lên Google, sau đó gõ cụm từ như sau:

Ví dụ mình muốn đổi 32 inch sang cm thì mình gõ: 32 inch bởi bao nhiêu cm

Tương trường đoản cú như vậy:

7 inch bằng bao nhiêu cm9 inch bởi bao nhiêu cm4 inch bằng bao nhiêu cm13 inch bởi bao nhiêu cm

Với những đơn vị khác thì các bạn chỉ việc biến đổi đơn vị centimet sang chiếc khác thôi.

*

Sử dụng phương tiện ConvertLive

Công cụ chuyển đổi online ConvertLive này cũng rất mạnh mẻ, nó gồm thể biến đổi được không ít đơn vị, để biệt là đơn vị inch thanh lịch nhiều đối chọi vị đo lường chiều dài khác, độ đúng đắn khá cao, ít khi có tác dụng tròn số.

Xem thêm: Top 99 Ảnh Người Đẹp Làm Người Mẫu Ảnh Xinh Nhất Quả Đất, Ảnh Người Đẹp, Ảnh Đẹp Người Mẫu Sexy Và Quyến Rũ

Bước 1: chúng ta truy cập vào trang web theo liên kết sau: tại đây.

Bước 2: chúng ta chọn đơn vị chức năng inch, sang đơn vị chức năng khác, ở đây là cm.

*

Dự án bất động sản nhà đất đang mở bán: vinhomes riverside Vũ yên Hải Phòng
*

Sau khi xuất sắc nghiệp trường đh Tài chủ yếu – kinh doanh chuyên ngành đánh giá giá và marketing Bất đụng sản. Mình tiếp tục tham gia có tác dụng giám đốc kinh doanh tại các tập đoàn bất động sản lớn tại nước ta và giờ bản thân trực tiếp là đồng gây dựng và người đứng đầu tại phái mạnh Kỳ Lân


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề nghị được lưu lại *

Bình luận

Tên *

Email *

giữ tên của tôi, email, và website trong trình duyệt này cho lần phản hồi kế tiếp của tôi.


BÀI VIẾT tốt NÊN XEM


*
*
*
*

Về chúng tôi


Liên hệ