Quyền lợi VIP liên thông cho tất cả nhân vật trong tài khoản
Hoạt động lôi đài
Đê có thể kết bạn trong game , người chơi vào mục Hảo hữu trong game
Hoạt động tuần tra bang
Hoạt động treo thưởng bang
Hoạt động thi đấu bang
Đầu
1
2
3
4
5
6
7
Cuối