Chư vị đại hiệp thân mến Để tri ân sự ủng hộ trong tháng 12, bổn trang gửi tới chư vị sự kiện khuyến mãi :
Chư vị đại hiệp thân mến Nhằm đảm bảo các hoạt đông liên server được diễn ra 1 cách VUI VẺ - CẠNH TRANH - KỊCH TÍNH nhất, phục vụ cho tính năng Liên server tại phiên bản hiện tại gồm có:
Khải mở server mới - Mộng Kiếm với nhiều ưu đãi
Gói quà nạp thẻ lần đầu
Khuyến mãi 100% lần nạp đầu tiên

Hướng dẫn - Điều khoản