Hướng dẫn cách lên chiến lực nhanh nhất
Quyền lợi VIP liên thông cho tất cả nhân vật trong tài khoản
Các sự kiện phúc lợi đem lại lợi ích vô cùng to lớn
Bí quyết lên cấp nhanh
Hoạt động lôi đài
Đê có thể kết bạn trong game , người chơi vào mục Hảo hữu trong game
Đầu
1
2
3
4
5
6
7
Cuối