Chư vị đại hiệp thân mến Nhằm đảm bảo các hoạt đông liên server được diễn ra 1 cách VUI VẺ - CẠNH TRANH - KỊCH TÍNH nhất, phục vụ cho tính năng Liên server tại phiên bản hiện tại gồm có:
Hoạt động lôi đài
Đê có thể kết bạn trong game , người chơi vào mục Hảo hữu trong game
Hoạt động tuần tra bang
Hoạt động treo thưởng bang
Hoạt động thi đấu bang
Đầu
1
2
Cuối

Hướng dẫn - Điều khoản