Hoạt động lôi đài
Đê có thể kết bạn trong game , người chơi vào mục Hảo hữu trong game
Hoạt động tuần tra bang
Hoạt động treo thưởng bang
Hoạt động thi đấu bang
Hoạt động Thần Thú Bang
Đầu
1
2
Cuối