Tính Năng Hảo Hữu
07/08/2017

Tính năng Hảo hữu

 

Để có thể kết bạn trong game , người chơi  vào mục Hảo hữu trong game

 

 

Tiếp đó click Thêm bạn bè và nhập tên bạn bè mình muốn hảo hữu.

 

Hoàn thành sẽ xuất hiện tên và số id của người đó à tên và ấn thêm bạn là hoàn thành

 

 

Sau khi hão hữu thành công , người chơi có thể chát vs hảo hữu đó.

 

 

Ngoài ra trong giao diện Hão Hữu người chơi sẽ được hiển thị các thông tin của hảo hữu đó :

 

·         Thông tin

·         Tặng hoa

·         Mời vào bang

·         Vào danh sách đen

·         Đưa ra khỏi danh sách

·         Tặng quà

·         Mời vào đội

·         Xoá bạn

·         Hẹn chiến

·         Báo

 

 

Ngoài ra trong mục này hệ thống còn đưa vào tính năng : like cho bạn để nhận thưởng :

 

Một ngày bạn có thể like tối đa cho 5 hảo hữu để nhận quà

 

 

Phần thưởng là tiền xu