[Sự kiện] Nạp tích lũy tháng 12
08/12/2017

 

Chư vị đại hiệp thân mến

Để tri ân sự ủng hộ trong tháng 12, bổn trang gửi tới chư vị sự kiện khuyến mãi :

Thời gian sự kiện : 01/12/2017 - 31/12/2017
 
Nội dung sự kiện :
 
Khi tích lũy KNB trong tháng đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng
 
Tích Lũy (KNB) Phần thưởng Số lần nhận
40,000 20 Thái Dực 1
100,000 Vũ Dực Qui Tông 1
200,000 Tọa giá Vân Hồ 1
400,000 Siêu thần thú YoYo 1
550,000 Tọa giá Vũ Thiên Phụng 1

Khi đạt đủ tích lũy có thể liên hệ ngay với admin qua kênh facebook để nhận ngay phần thưởng

Trong trường hợp không nhận thưởng ngay, thì quà sẽ được trao mặc định vào tuần đầu tháng 01/2018.

Trân trọng