[Sự kiện] Nạp tích lũy tháng 01/2018
09/01/2018

1. Tích lũy tháng 1/2018 :

- Nạp tích lũy đạt 40.000 KNB nhận: 1 Tùy Tùng Lệnh Hồ Xung + 1 Tùy Tùng Nhậm Doanh Doanh

- Nạp tích lũy đạt 100.000 KNB nhận: 3 P.Bảo Bích Hải Thanh + 3 P.Bảo Bát Mang Bát

- Nạp tích lũy đạt 200.000 KNB nhận: 1 P.Bảo Dục Hối Trượng + 1 P.Bảo Trung Thiên Tản

- Nạp tích lũy đạt 400.000 KNB nhận: Siêu Thần Thú YoYo

- Nạp tích lũy đạt 550.000 KNB nhận: Tọa giá Vũ Thiên Phụng  

2. Cách thức nhận thưởng :

- Tích lũy được tính từ 0h00' ngày 01/01/2018 đến 23h59' ngày 31/01/2018

- Đạt mốc nào inbox Fanpage để nhận ngay quà mốc đó

- Nếu không inbox Fanpage thì phần quà sẽ được tự động trao vào ngày 02/02/2018

- Fanpage chính thức : Kiếm Thế Truyền Kỳ