Nhiệm vụ Bao Vạn Đồng
07/08/2017

Nhiệm vụ hàng ngày: Bao Vạn Đồng

 

Cấp yêu cầu: 16 trở lên

Thời gian tham gia: mở cả ngày, reset sau 0h mỗi ngày

Phần thưởng: điểm sôi nổi, EXP, tĩnh tâm đan, phỉ thúy

Phương thức tham gia:

-          Người chơi đến thành Tương Dương gặp NPC Bao Vạn Đồng để nhận nhiệm vụ (hoặc có thể ấn nhanh từ bảng hoạt động ngày)

-          Mỗi ngày sẽ có 20 lượt nhiệm vụ, làm liên tiếp thưởng bạc và EXP sẽ cao, vượt quá 20 lượt sẽ không được thưởng

-          Nội dung các nhiệm vụ: mua vật phẩm, dò la tin tức, đánh quái.