[Hướng dẫn] Các sự kiện phúc lợi trong game
08/08/2017

1. Ưu đãi đăng nhập : 

- Tham gia sự kiện ưu đãi đăng nhập bằng cách nạp đủ 1 lần 800 KNB, người chơi sẽ có cơ hội nhận lại được 6300 KNB. Ngoài ra còn rất nhiều phần quà giá trị theo kèm (lưu ý là nạp đủ 800 KNB trong 1 lần nạp). Sự kiện tính riêng không trùng với các sự kiện khác

 

2. Quỹ Trưởng Thành :

-  Tham gia sự kiện quỹ trưởng thành bằng cách nạp đủ 1 lần 2000 KNB, quý anh hùng sẽ nhận lại được 25.200 KNB gấp 12 lần số KNB bỏ ra cùng với rất nhiều phần quà giá trị theo kèm ( lưu ý nạp đủ 2000 KNB trong 1 lần nạp ). 

 

 

3. Mở Server vui vẻ :

- Gói quà 7 ngày vui vẻ : Nạp 80 KNB = 20k vnđ  trong 1 lần nạp, trong 7 ngày liên tục mỗi ngày sẽ nhận được 100 KNB khóa, tổng tích lũy được 700 KNB khóa. Lưu ý chỉ nạp 20k vnđ mới được, nạp hơn cũng không được

- Gói quà 30 ngày vui vẻ : Nạp 280 KNB = 100k vnđ trong 1 lần nạp, trong 30 ngày liên tục mỗi ngày sẽ nhận được 120 KNB khóa, tổng tích lũy được 3600 KNB khóa. Lưu ý chỉ nạp 100k vnđ mới được, nạp hơn cũng không được