Hệ thống Trang Bị
07/08/2017

Gươm giáo kiếm đao tung hoành thiên hạ

Túy ngọa hồng trần tiếu mỹ nhân

-----------------

Nhân vật trong KTTK có hệ thống 2 bộ trang bị, mỗi bộ gồm 8 món. Bên cạnh đó là 2 slot thời trang

 

 

 

Trang bị từ cấp 30 có được từ hoạt động, săn boss, phụ bản, hoặc từ nguồn chính là chế tạo

Sử dụng các nguyên liệu chỉ định và ngũ hành thạch, tinh hoạt lực để chế tạo trang bị mong muốn

 

 

 

Trang bị có các dòng thuộc tính, người chơi có thể tẩy luyện để thu được các chỉ số mong muốn

Sử dụng Hàn thiết mua trong thương thành hoặc có từ hoạt động để tẩy luyện

Trong quá trình tẩy luyện có thể sử dụng phù khóa để giữ nguyên dòng tẩy luyện

 

 

 

Trang bị có thể sử dụng Hàn Thiết để đúc lại, qua đó gia tăng các chỉ số tẩy luyện

Quá trình đúc lại các chỉ số có thể tăng hoặc giảm nhưng không đổi về loại.

 

 

 

Từng trang bị có 3 slot để khảm nạm bảo thạch

Bảo thạch có nhiều cấp, ghép bảo thạch cấp cao từ các bảo thạch cấp thấp

 

 

Chúc chư vị đại hiệp có thể sớm sưu tập đủ và nâng cấp cho mình những bộ trang bị cao cấp để thỏa chí tung hoành khắp thế giới kiếm hiệp tình duyên của Kiếm Thế Truyền Kỳ.