Hệ thống phi kiếm
07/08/2017

Ân oán tình cừu

Ngự kiếm tiêu dao

 

 

Tính năng phi hành bằng phi kiếm sẽ được người chơi trải nghiệm thử tại chuỗi nhiệm vụ chính tuyến ở level 10. Nhưng phải tới level 40 người chơi mới thực sự được sử dụng và nâng cấp tính năng này.

 

Người chơi sử dụng linh khí để tu luyện ngự kiếm. Linh khí có được qua phụ bản, hoạt động, quà tặng hoặc có thể mua trực tiếp trong thương thành

Khi đạt cấp độ ngự kiếm chỉ định sẽ mở khóa các phi hành khí tương ứng. Tu luyện ngự kiếm cũng giúp tăng rất nhiều chỉ số cho nhân vật.

Người chơi sử dụng chức năng "Biến hình" để thay đổi ngoại trang phi kiếm

 

Một số phi hành khí cao cấp có thể nhuộm màu để thay đổi theo phong cách riêng. Sử dụng item "Thái dực" và "Bùa 7 màu" để tiến hành thay đổi màu sắc