Giới thiệu Thúy Yên
07/08/2017

Giới thiệu nhân vật

Thúy Yên 

Thúy yên là một môn phái thần bí, theo lời đồn của giang hồ, tổ sư môn phái là một vị nữ hiệp võ công xuất chúng, hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ. Sau này qui ẩn, thu nhận những trẻ mồ côi về làm đệ tự, lập nên môn phái Thúy Yên.

- Vũ khí : Kiếm

- Giới tính : nam, nữ

- Đặc điểm : Tấn công từ xa- Nội công, cộng điểm thiên về Trí

 

- Kỹ năng :