Giới thiệu Thiên Vương
07/08/2017

Giới thiệu nhân vật

Thiên Vương

 

Thiên Vương là môn phái có hành trình thành lập đầy khó khăn, trắc trở. Đệ tử Thiên Vương Bang đa phần oai dũng vô song, thật thà, lương thiện, thường ra tay nghĩa hiệp cứu giúp bá tính nghèo khó. Uy danh vang khắp bốn phương. 

- Vũ khí : Thương

- Giới tính : nam, nữ

- Đặc điểm : cận chiến – sát thương lớn, cộng điểm thiên về Sức

 

- Kỹ năng :