Giới thiệu Nga My
07/08/2017

Giới thiệu nhân vật

Nga My

 

Nga My là 1 trong các đại môn phái nổi tiếng trên võ lâm, với võ công phong phú được sáng tạo từ Thiếu Lâm và Võ Đang. Các đệ tử Nga My chú trọng phương pháp bảo vệ và trị thương cho các bằng hữu của mình

- Vũ khí : Ô

- Giới tính : nam, nữ, loli

- Đặc điểm : Tấn công tầm xa, khả năng phụ trợ cao - Nội công

 

- Kỹ năng :