[Bang Hội] Tuần Tra Bang
07/08/2017

Hoạt động tuần tra bang

 

Thời gian:

 

12:30 – 13:00 mỡi thứ 3, thứ 5 , thứ 7

 

Hình thức : tổ đội

 

Giới hạn cấp 35

 

Yêu cầu :

Đánh bại trên 5 lần nhận 1 nửa và trên 10 lần sẽ không nhận được thưởng nữa

 

 

Phần thưởng :

-          Exp

-          Điểm cống hiến

-          Bang linh quảng