[Bang Hội] Treo Thưởng Bang
07/08/2017

Hoạt động treo thưởng bang

 

Thời gian : Hàng ngày

 

Nội dung :

 

Là hoạt động thu thập tiền vàng điểm cống hiến cho bang và kinh nghiệm cho nhười chơi.

 

Treo thưởng bang được chia làm 3 loại :

1.      Tôn bất nhị truyền tin

 

Treo thưởng trong vòng 40 phút nhận được : tiền – điểm cống hiến – exp

 

2.      Thảo phạt bạch lang

 

Treo thưởng trong vòng 20 phút nhận được : tiền – điểm cống hiến – exp

 

3.      Túy tiên

 

Treo thưởng trong 30 phút để nhận được : tiền – điểm cống hiến – exp

 

 

Ngoài ra người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh bằng cách vào mục Nhiệm vụ à [Bang] –>Tự tìm đường để hoàn thành trước thời hạn chờ.

 

 

Số lần làm mới miễn phí là 5 lần

 

Và lần làm mới ngày là 99 lần