[Bang Hội] Thi Đấu Bang
07/08/2017

Hoạt động thi đấu bang

 

Thời gian :

Thứ 2 – thứ 4 mở danh sách trận

Thứ 3 – thứ 5 từ 20:40 đến 21 :00 là thời gian chuẩn bị

21:00 đến 21:40 là thời gian thì đấu chính thức , tuỳ theo thời gian của từng đấu trường để tham chiến

Yêu cầu :

  • Vào bang 2 ngày và level tối thiểu là 50
  • Cặp ghép sẽ dựa theo chiến tích để ưu tiên ghép cặp

 

 

Điều kiện tham gia

Cấp độ server≥55

Cách xem cấp server: nhấp vào avatar→nhấp vào “I” bên phải thanh EXP→Thông tin giải thích ở phía dưới cùng

 

Quy tắc chi tiết

1.      Hệ thống sẽ tự động ghép cặp thi đấu trước 1 ngày lúc 15:00 soạn ra bảng bang phái đối chiến;

2.      Trước khi thi đấu bang bắt đầu các thành viên trong bang sẽ nhận được thông báo tham gia chiến đấu, sau khi thi đấu bang bắt đầu sẽ có 20 phút để chuẩn bị;

3.      Thành viên gia nhập bang 2 ngày trở lên, cấp độ đạt cấp 50 mới có thể tham gia thi đấu bang phái.

 

Giải thích chiến đấu

1.      Trong chiến trường thi đấu, 2 bên sẽ được chia thành bên xanh và bên đỏ;

2.      Trong thời gian chuẩn bị, tất cả người chơi trong trạng thái vô địch, lúc này , quái vật có thể giết và quái vật cùng màu với bên ta sẽ đạt đến lượng nhất định,sau khi thi đấu chính thức bắt đầu thành viên bang sẽ nhận được điểm thuộc tính tăng thêm;

3.      Sau khi bắt đầu, người chơi 2 bên có thể tấn công lẫn nhau, giết hoặc hỗ trợ đều có thể nhận được điểm huân chương, top 10 người có điểm huân chương cao nhất sẽ nhận được thêm phần thưởng;

4.      Khi kết thúc thi đấu, bên thua sẽ bị hệ thống tự động kick khỏi chiến trường;

5.      Lao vào cứ địa đối phương lập tức tử vong.

Quy tắc tích điểm

1.      Sau khi thi đấu chính thức bắt đầu, dựa vào lượng người 2 bên sẽ có 3 hoặc 5 cứ điểm. Nhấp vào chiến kỳ có thể chiếm lĩnh cứ điểm tương ứng, cứ điểm trung tâm có điểm cao hơn cứ điểm khác;

2.      Sau khi chiếm lĩnh cứ điểm, mỗi phút sẽ nhận được điểm tích lũy nhất định;

3.      Dựa vào lượng người 2 bên, mỗi 2 phút sẽ tăng 1 lượng điểm tích lũy nhất định;

4.      Điều kiện chiến thắng là: đạt đến 10000 điểm trước;

5.      Bang phái giành chiến thắng sẽ nhận được EXP, bạc, cống hiến bang, bảo rương.

 

 

Phần thưởng :

  • Điểm cống hiến
  • EXP
  • Bạc
  • Thần thú hồn
  • Ngũ Trân