[Bang Hội] Thần Thú Bang
07/08/2017

Hoạt động Thần Thú Bang

 

Thời gian : Cả ngày  (mỗi ngày giới hạn 15 lần)

 

 

Cách thức

 

Để hoàn thành hoạt động này người chơi chỉ cần vào phần Bang phái, đến tham gia, nhận nhiệm vụ và hoàn thành

 

 

 

 

Phần thưởng :

  • EXP
  • Tiền xu
  • Điểm cống hiến